Logo
Logo

Praktyczny przewodnik rozpoznawania drzew i krzewów

Drzewa i krzewy w stanie bezlistnym są do siebie dość podobne. Jak więc w tym czasie odróżnić od siebie poszczególne gatunki? Trzeba się przyjrzeć ich pędom i pączkom. Kora pokrywająca pędy może mieć charakterystyczny kolor lub fakturę, a pączki, które roślina wytwarza w poprzednim sezonie u każdego gatunku mają innych kształt, barwę łusek i wielkość. Niektóre rośliny wyposażone są w ciernie lub kolce, które najlepiej widoczne są właśnie w stanie bezlistnym.

Dzięki grafikom przygotowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z łatwością rozpoznasz najczęściej spotykane w polskich lasach i parkach rośliny.

Bez czarny

Bez czarny (Sambucus nigra)

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata (Betula pendula)

Buk pospolity

Buk pospolity (Fagus sylvatica)

Czeremcha pospolita

Czeremcha pospolita (Prunus avium)

Dab szypułkowy

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb czerwony

Dąb czerwony (Quercus rubra)

Dereń jadalny

Dereń jadalny (Cornus mas)

Dereń świdwa

Dereń świdwa (Cornus sanguinea)

Forsycja pośrednia

Forsycja pośrednia (Forsytia xintermedia)

Głóg

Głóg (Crataegus)

Grab pospolity

Grab pospolity (Carpinus betulus)

Grusza

Grusza (Pyrus)

Jabłoń

Jabłoń (Malus)

jarzębina

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

Jesion wyniosły

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Kasztanowiec biały

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)

Klon jawor

Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

Klon jesionolistny

Klon jesionolistny (Acer negundo)

Klon polny

Klon polny (Acer campestre)

Klon pospolity

Klon pospolity (Ace platanoides)

Klon srebrzysty

Klon srebrzysty (Acer saccharinum)

Leszczyna pospolita

Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Leszczyna turecka

Leszczyna turecka (Corylus colurna)

Lilak pospolity

Lilak pospolity (Syringa vulgaris)

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Lipa szerokolistna

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

Modrzew europejski

Modrzew europejski (Larix decidua)

Olsza czarna

Olsza czarna (Alnus glutinosa)

Orzech włoski

Orzech włoski (Juglans regia)

Robinia

Robinia akacjowa (Robinia pseudoacaccia)

Rokitnik

Rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides)

Róża dzika

Róża dzika (Rosa canina)

Róża pomarszczona

Róża pomarszczona (Rosa rugosa)

Sliwa tarnina

Śliwa tarnina (Prunus spinosa)

Sumak octowiec

Sumak octowiec (Rhus typhina)

Topola osika

Topola osika (Populus tremula)

Trześnia

Trześnia (Prunus avium)

Trzmielina pospolita

Trzmielina pospolita (Euonymus europaea)

Wiąz szypułkowy

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)

Wierzba babilońska

Wierzba babilońska (Salix babylonica)

Wierzba iwa

Wierzba iwa (Salix caprea)

Wierzba krucha

Wierzba krucha (Salix fragilis)

Wierzba płacząca

Wierzba płacząca (Salix xsepulcralis) 'Crysocoma'

Grafiki: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ZPKWM

Zdjęcie tytułowe: Alicja, Susanne, Jan Haerer, Manfred Richter, WikimediaImages, armennano/Pixabay

Tagi
Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (1)