Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2021
36
Okazje

Paszport roślin – czym jest i dlaczego każda roślina musi go mieć?

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie rośliny przeznaczone do sprzedaży i przemieszczane na terenie Unii Europejskiej, powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Dlaczego paszporty roślin są ważne? Czy można sprzedawać rośliny bez paszportów?

 

Czym są paszporty roślin?

Przepisy dotyczące paszportów roślin zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. Zgodnie z jego zapisami, w przypadku sprzedaży roślin przeznaczonych do sadzenia, obowiązkowo muszą one posiadać paszport roślin.

Jest to więc dokument, który musi być dołączony do każdej rośliny lub innej jednostki handlowej z nią związanej (np. doniczka, wielodoniczki-multiplaty, zestawy, kompozycje itp.), przeznaczonej do sadzenia. Stanowi on potwierdzenie, że sprzedawane rośliny zostały poddane profesjonalnej kontroli i są wolne od agrofagów, czyli organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych (chorób, szkodników, chwastów). Paszport roślin jest narzędziem, wprowadzonym na terytorium UE dla ochrony zdrowia roślin i zapobiegania rozprzestrzenieniu się wspomnianych zagrożeń.

Jakie rośliny wymagają paszportów?

Wyposażeniu w paszporty podlegają wszelkie sadzonki roślin przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia. Należy zaliczyć do nich wszystkiego rodzaju:

Fot. Paweł Romanowski
Paszport – w formie czworokątnej etykiety zawiera flagę UE i napis „Paszport roślin / Plant Passport” oraz informacje z oznaczeniami: A – nazwa botaniczna rośliny; B – kod państwa (Polska = PL) i numer rejestracyjny podmiotu nadany przez WIORiN); C – kod identyfikacyjny rośliny (oznaczenie własne, nadawane przez samego ogrodnika, np. F01, F02); D – symbol nazwy państwa pochodzenia (PL oznacza, że uprawa kierowanych do handlu roślin odbywa się w naszym kraju).
Paszport roślin musi mieć formę wyraźnie widocznej etykiety, wykonanej na jakimkolwiek podłożu odpowiednim do wydrukowania elementów (…) pod warunkiem że paszport roślin jest wyraźnie wyodrębniony w stosunku do wszelkich innych informacji lub etykiet umieszczonych na tym podłożu. Paszport roślin musi być wyraźnie widoczny i czytelny, zmiana umieszczonych na nim informacji musi być niemożliwa i muszą one być trwałe.

Kto wydaje paszporty roślin?

Zgodnie z przepisami, paszporty roślin są wydawane tylko podmiotom (i przez podmioty) wpisanym do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i upoważnionym przez właściwy organ oraz pod jego nadzorem. W naszym kraju organem nadzoru jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a upoważnienie do wydawania paszportów można otrzymać po zdaniu specjalistycznego egzaminu, który potwierdza posiadanie wiedzy, niezbędnej do dokonania oceny zdrowotności roślin, w celu wydawania paszportów roślin. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) – www.piorin.gov.pl.

Sprzedaż roślin a paszporty – co trzeba wiedzieć?

Warto wiedzieć, jaki typ sprzedaży wymaga wyposażenia roślin w paszporty, aby uniknąć błędów, nieporozumień i wiążących się z nimi nieprzyjemnych konsekwencji.

W przypadku sprzedaży stacjonarnej, prowadzonej np. przez podmioty profesjonalne, takie jak np. gospodarstwa ogrodnicze, sklepy, centra ogrodnicze, markety, rośliny muszą być zaopatrzone w paszporty roślin. Jeśli sprzedawana jest większa liczba roślin jednego gatunku do jednego nabywcy, to dla całej jednostki handlowej (np. wielodoniczki), może być dołączony 1 paszport roślin.

Bardzo częsta i popularna obecnie forma internetowej sprzedaży roślin (na mocy umów zawieranych na odległość) także wymaga wyposażenia roślin w paszporty.

Każdy podmiot lub osoba, sprzedająca rośliny przez Internet (nawet w małych ilościach), musi być wpisana do rejestru podmiotów profesjonalnych i zaopatrywać rośliny w paszporty, bez względu na to, czy nabywcą jest podmiot profesjonalny czy tzw. użytkownik ostateczny.

Te same zasady dotyczą także zakupu roślin (np. z ogłoszeń lub reklam) z dostawą (sprzedającego lub kuriera) – uważana jest ona za sprzedaż poprzez umowy zawierane na odległość i wymaga zaopatrywania roślin w paszporty, jak w przypadku sprzedaży internetowej.

Kiedy paszporty roślin nie są wymagane?

Nie w każdym przypadku obrotu roślinami, zachodzi obowiązek wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych. Dotyczy to sytuacji, gdy np. ogrodnik/amator (hobbysta) wymienia się roślinami do sadzenia wyłącznie i bezpośrednio z tzw. użytkownikiem ostatecznym (np. innymi ogrodnikami-amatorami). Wtedy rośliny mogą być przekazywane bez paszportów. Należy podkreślić, iż podmiotem profesjonalnym jest każdy, kto prowadzi sprzedaż roślin z przeznaczeniem do sadzenia i osiąga z tego tytułu korzyści finansowe, czyli jest zaangażowany profesjonalnie.

Co grozi za sprzedaż roślin bez paszportów?

W przypadku, gdy podmiot (lub osoba), który prowadzi sprzedaż roślin bez paszportów, a zgodnie z przepisami jest do tego zobowiązany, podlega karze finansowej w wysokości od 500 do 5000 (5 tysięcy) złotych. Określają ją zapisy polskiego prawa - Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 poz. 424). Wspomniana kara dotyczy każdej rośliny, jednostki handlowej (także przesyłki roślin przez Internet), której dotyczy naruszenie przepisów.

Tekst: Maciej Aleksandrowicz, zdjęcie tytułowe: kolaż - Pixabay, Adam88 / Depositphotos

Tagi
Newsletter
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać od nas bezpłatne porady ogrodnicze!
Warto przeczytać
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (2)

 

Ważne tematy
Lista zakupów
ŚWIĘTA
Na czasie
ŚWIĘTA
Zobacz więcej
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu