Logo
Logo
Praktyczne encyklopedia terminów przyrodniczych i ogrodniczych.
Wybrana litera: g
g
Jest to element architektury ogrodowej o kształcie prostopadłościennego...
Gatunek to podstawowa jednostka taksonomiczna, jedna z kategorii...
Duży ozdobny trawnik w kształcie prostokąta, koła lub owalu znajdujący...
Gleba jest warstwą litosfery, która powstała ze skały macierzystej pod...
Jest to mechaniczne narzędzie ogrodnicze służące do spulchniania gleby.
Glifosat to substancja aktywna stosowana w dolistnych herbicydach o...
Twoja strona ogrodu