Logo
Logo
Praktyczne encyklopedia terminów przyrodniczych i ogrodniczych.
Wybrana litera: b
b
Bakterie brodawkowe to inaczej bakterie korzeniowe, azotowe, które żyją w...
Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania bakterii chorobotwórczych -...
Bielenie pni przeprowadza się na wszystkich drzewach owocowych bez...
Jest to płynny nawóz organiczny, inaczej nazywany wermikompostem lub...
Jest to główna część liścia, zwykle płaska i cienka, rozpięta na...
Metoda uzyskiwania karłowych drzew lub krzewów przy zastosowaniu szeregu...
Inaczej gaik, zagajnik. To każda grupa kilku drzew lub krzewów stanowiąca...
Biologia roślin, z greckiego botanē, co znaczy zieleń, owoc, roślina....
Inaczej parter haftowy. Geometryczne lub ornamentalne formowanie ciągów...
Silnie pogrubiony korzeń lub pęd podziemny o ograniczonym wzroście z...
Wieloletnia (łac. herba perennis), trwała roślina zielna (o...
Wiele bylin często o bardzo efektownych i o szerokiej skali zastosowania...
Byliny zimujące w gruncie to różnorodna grupa roślin wieloletnich...
Twoja strona ogrodu