Logo
Logo
Praktyczne encyklopedia terminów przyrodniczych i ogrodniczych.
Wybrana litera: d
d
Zwarta okrywa m.in. łąk i ogrodów i pastwisk, składająca się głównie z...
Nauka o drzewach (gr. déndron – drzewo, lógos – nauka), inaczej...
Deszczowanie jest to nawadnianie roślin za pomocą sztucznego deszczu...
Dojrzałość zbiorcza owoców to stan fizjologicznego rozwoju owoców...
Pojemnik do uprawy roślin, zwykle rozszerzający się ku górze. Doniczka...
Drenaż jest to warstwa na dnie doniczki, która ułatwia odprowadzanie...
Drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym w postaci pnia...
Twoja strona ogrodu