Logo
Logo
Gardeners' world marzec - kwiecień 2021
4
Do góry

Wycinka drzew na własnej działce - bez zezwolenia?

Posłowie uchwalili projekt nowych przepisów, które umożliwiają właścicielom nieruchomości wycinanie bez zezwolenia drzew i krzewów na własnej posesji. Nowelizacja przepisów rodzi wiele obaw, szczególnie wśród ekologów, którzy boją się, że "poluzowanie przepisów" spowoduje niekontrolowaną wycinkę drzew i dewastację przyrody!

 

W piątek 16 grudnia 2016 r. posłowie koalicji rządowej uchwalili nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Za projektem jednomyślnie zagłosowało 236 posłów, w głosowaniu jednak nie brali udziału posłowie opozycji. Poprawki zgłoszone przez opozycję, zostały odrzucone. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej! Na to wciąż potrzebne będzie zezwolenie.

Obecne przepisy o wycince drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 2015 poz. 1651, art. 83-89).

Dowiedz się, jak wyciąć drzewo zgodnie z prawem?

Zmiany

Zgodnie z obecnymi przepisami, aby wyciąć drzewo właściciel działki musi wystąpić o zezwolenie. Według nowelizacji bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, jeśli ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Posłowie wskazywali, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają stosowne organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

Nowe przepisy "będą miały na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

wycinanie starego drzewa fot. Alessandro De Zorzi - Freeimags.com
fot. Alessandro De Zorzi - Freeimages.com

Uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania lokalizacji rośliny przy ustalaniu wysokości opłaty.

Zlikwidowane zostanie obecne ograniczenie właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce. Obecne przepisy wymagają od niego wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Nowe przepisy zakładają także zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia) oraz obciążenia finansowe wnioskodawców związane z uzyskiwaniem zezwolenia (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie).

Wprowadzone zostaną zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach.

Nowelizacja zawiera zmiany upraszczające regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (rezygnacja z konieczności wydawania rozporządzenia określającego wysokość stawek), a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Rady gmin będą mogły jednak wprowadzać uchwały w jakich wypadkach nie obowiązują zezwolenia na wycinkę na ich terenie - m.in. z uwagi na gatunek, wiek, wpis do rejestru zabytków.

Pełny tekst nowelizacji ustawy

Obawy

Projekt spotkał się z akceptacją członków komisji oraz resortu środowiska, budzi jednak obawy wielu ekologów. Zdaniem przedstawicieli Greenpeace: "Leśników w praktyce nie będą już obowiązywać zakazy związane z ochroną gatunków, a kontrola państwa nad wycinką drzew i krzewów zostanie radykalnie poluzowana".

"Ustawa przyjęta została w pośpiechu, bez wysłuchania głosów opinii publicznej, może łamać prawo UE oraz zasady stanowienia prawa".

"Nowelizacja znosi ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Daje też samorządom prawo zmniejszania poziomu ochrony zieleni".

2016-12-19
Tekst: Redakcja ZielonyOgrodek.pl na podstawie "projektu o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw", zdjęcie tytułowe: Mezenmir - Pixabay.com

Powiązane artykuły
Warto przeczytać
RENOWACJA
Na czasie
RENOWACJA
Zobacz więcej
 
Twoja strona ogrodu