Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2021
7
Okazje

Wycinka drzew na własnej działce - bez zezwolenia?

Posłowie uchwalili projekt nowych przepisów, które umożliwiają właścicielom nieruchomości wycinanie bez zezwolenia drzew i krzewów na własnej posesji. Nowelizacja przepisów rodzi wiele obaw, szczególnie wśród ekologów, którzy boją się, że "poluzowanie przepisów" spowoduje niekontrolowaną wycinkę drzew i dewastację przyrody!

 

W piątek 16 grudnia 2016 r. posłowie koalicji rządowej uchwalili nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Za projektem jednomyślnie zagłosowało 236 posłów, w głosowaniu jednak nie brali udziału posłowie opozycji. Poprawki zgłoszone przez opozycję, zostały odrzucone. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej! Na to wciąż potrzebne będzie zezwolenie.

Obecne przepisy o wycince drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 2015 poz. 1651, art. 83-89).

Dowiedz się, jak wyciąć drzewo zgodnie z prawem?

Zmiany

Zgodnie z obecnymi przepisami, aby wyciąć drzewo właściciel działki musi wystąpić o zezwolenie. Według nowelizacji bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, jeśli ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Posłowie wskazywali, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają stosowne organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

Nowe przepisy "będą miały na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

wycinanie starego drzewa fot. Alessandro De Zorzi - Freeimags.com
fot. Alessandro De Zorzi - Freeimages.com

Uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania lokalizacji rośliny przy ustalaniu wysokości opłaty.

Zlikwidowane zostanie obecne ograniczenie właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce. Obecne przepisy wymagają od niego wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Nowe przepisy zakładają także zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia) oraz obciążenia finansowe wnioskodawców związane z uzyskiwaniem zezwolenia (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie).

Wprowadzone zostaną zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach.

Nowelizacja zawiera zmiany upraszczające regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (rezygnacja z konieczności wydawania rozporządzenia określającego wysokość stawek), a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Rady gmin będą mogły jednak wprowadzać uchwały w jakich wypadkach nie obowiązują zezwolenia na wycinkę na ich terenie - m.in. z uwagi na gatunek, wiek, wpis do rejestru zabytków.

Pełny tekst nowelizacji ustawy

Obawy

Projekt spotkał się z akceptacją członków komisji oraz resortu środowiska, budzi jednak obawy wielu ekologów. Zdaniem przedstawicieli Greenpeace: "Leśników w praktyce nie będą już obowiązywać zakazy związane z ochroną gatunków, a kontrola państwa nad wycinką drzew i krzewów zostanie radykalnie poluzowana".

"Ustawa przyjęta została w pośpiechu, bez wysłuchania głosów opinii publicznej, może łamać prawo UE oraz zasady stanowienia prawa".

"Nowelizacja znosi ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Daje też samorządom prawo zmniejszania poziomu ochrony zieleni".

2016-12-19
Tekst: Redakcja ZielonyOgrodek.pl na podstawie "projektu o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw", zdjęcie tytułowe: Mezenmir - Pixabay.com

Newsletter
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać od nas bezpłatne porady ogrodnicze!
Warto przeczytać
To Cię zainteresuje

 

Ważne tematy
Lista zakupów
ŚWIĘTA
Na czasie
ŚWIĘTA
Zobacz więcej
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu