Logo
Logo
26
Okazje
Artykuł na: 6-9 minut

Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie – aktualne przepisy

W ostatnich latach wiele zamieszania wprowadzały częste zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów. Spowodowało to wiele nieporozumień, samowolnych wycinek, a przede wszystkim niepotrzebnych ubytków w zadrzewieniach miejskich, jak i na terenach prywatnych ogrodów. Jakie są aktualne zasady wycinki drzew i krzewów? Kiedy potrzebne jest zezwolenie, kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia, a kiedy trzeba zgłosić zamiar usunięcia drzew w ogrodzie?

 

Wszelkie zasady dotyczące usuwania czy pielęgnacji drzew oraz krzewów zawarte są w zapisach ustawy o ochronie przyrody. Obecnie, po ostatnich zmianach w styczniu 2019 roku, obowiązuje ogólna zasada, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy jesteśmy właścicielami gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy, nie potrzebna jest taka dodatkowa zgoda. Mówi o tym art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).

Zasady wycinki drzew w ogrodzie

Od tego bardzo ogólnego przepisu, wspomnianego powyżej są znaczące wyjątki, które odnoszą się do zdecydowanej większości ogrodów przydomowych. Gdy zajrzymy do tej samej ustawy o ochronie przyrody, to znajdziemy zapis art. 83f. ust. pkt 3a, który stwierdza, że wspomnianych wyżej przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oznacza to, że na usunięcie drzew z ogrodu, które nie będą przedmiotem obrotu handlowego (np. sprzedaż drewna), jak ma to miejsce np. na plantacjach drzew lub w lasach, nie potrzebujemy zgody na wycinkę. Jednak i tu znów musimy wstrzymać się z piłami i siekierami, ponieważ mamy kolejne warianty opisujące już szczegółowo zasady zgłaszania drzew przewidzianych do wycinki.

wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie fot. Judy Macdonald  Pixabay

Fot. Judy Macdonald/Pixabay

Zezwolenie a zgłoszenie – czym się różnią?

Warto pamiętać, że zezwolenie na usunięcie drzewa istotnie różni się od zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Zgłaszać należy zamiar usunięcia drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia – zgłoszenia dokonuje sam właściciel nasadzenia (w ogrodach prywatnych, na działkach w ROD). Zezwolenie na usuniecie drzewa wymagane jest w przypadku wycinki w szczególnych warunkach, np. drzewa w pasie drogowym na drodze publicznej, drzew lub krzewów na obszarach chronionych, w parkach narodowych albo rezerwatach przyrody.

Kiedy musimy zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach, nawet jeśli jesteśmy właścicielami drzewa, rośnie ono na naszej działce i nie zamierzamy go sprzedawać – trzeba będzie zgłosić zamiar usunięcia tego drzewa.

Ustawa przewiduje takie sytuacje w trzech następujących wariantach:

  • jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu przekracza 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu przekracza 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu przekracza 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (większość szlachetnych, ozdobnych gatunków drzew)

Jak wynika z powyższego, wszystkie drzewa wspomnianych gatunków, których obwody pnia mierzone na podanej wysokości nie przekraczają wskazanych wartości możemy usunąć bez zgłaszania.

Warto pamiętać, że do wycinki drzew i krzewów owocowych nie potrzebujemy ani zezwolenia, ani zgłoszenia i można je usuwać wg własnego uznania. Wyjątkiem są pomniki przyrody lub inne okazy zastrzeżone przepisami. Jeśli chcemy usunąć krzew lub skupinę krzewów, która zajmuje powierzchnię większą niż 25 metrów kwadratowych, również powinniśmy zgłosić taki zamiar w urzędzie.

wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie fot. Karolina Grabowska Pixabay

Fot. Karolina Grabowska/Pixabay

Drzewa owocowe, można usuwać bez zezwolenia!

Gdzie i jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Jeśli drzewo, które chcemy usunąć kwalifikuje się do zgłoszenia (obwód pnia przekracza wskazane w ustawie wartości), musimy udać się do właściwego urzędu i w wydziale ochrony środowiska złożyć wniosek z załącznikami. Wzór wniosku można najczęściej pobrać w urzędzie, na jego stronach internetowych lub napisać samodzielnie. We wniosku musimy zamieścić: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek lub orientacyjną mapkę określającą lokalizację drzewa na terenie nieruchomości. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, organ w drodze postanowienia wezwie nas do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

W czasie pomiarów obwodu pnia drzewa warto pamiętać, że gdy drzewo posiada kilka pni, to mierzymy i podajemy obwód każdego z tych pni, natomiast gdy nie posiada wyraźnego przewodnika na wysokości 5 cm od gruntu, podajemy obwód pnia zaraz poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w terminie do 14 dni urząd przysyła wyznaczoną osobę do oględzin drzew wskazanych do usunięcia. Urzędnik stwierdza lub potwierdza gatunek drzewa oraz obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm dla danego gatunku. Należy pamiętać, że urząd ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw, dlatego należy wstrzymać się z wycinką przez ten czas. Jednak nawet przed upływem 14-dniowego terminu urząd gminy (lub inny odpowiedni organ) może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku, można już spokojnie usunąć drzewo.

Zwykle na usunięcie drzewa mamy określony termin i warto pamiętać, ze gdy z różnych względów nie usuniemy zgłoszonego drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin, wymagane jest ponowne jego zgłoszenie.

Tekst: Maciej Aleksandrowicz, zdjęcie tytułowe: HOerwin56/Pixabay

Tagi
Newsletter
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać od nas bezpłatne porady ogrodnicze!
Warto przeczytać
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (3)
Nowe treści

 

Lista zakupów

Komentarze

Porady na ten tydzień
Tydzień 3, Sentencja nr:5
Tydzień 3, Sentencja nr:5
Regularnie usuwajmy nadmiar śniegu z iglaków o pokroju kolumnowym, ponieważ może on spowodować wyłamanie gałęzi i deformację krzewów.
Tydzień 3, Sentencja nr:3
Tydzień 3, Sentencja nr:3
Należy dokonać inspekcji okryć chroniących rośliny doniczkowe na tarasie przed mrozem i śniegiem. W razie potrzeby poprawić je lub rozchylić.
Tydzień 3, Sentencja nr:2
Tydzień 3, Sentencja nr:2
Odgarniając śnieg ze ścieżek ogrodowych czy podjazdu starajmy się nie usypywać zbyt ciężkich hałd śniegowych – ubita warstwa śniegu wolniej topnieje i może powodować gnicie darni.
Tydzień 3, Sentencja nr:1
Tydzień 3, Sentencja nr:1
Skąpe zimowe światło, nadmierne lub zbyt rzadkie podlewanie mogą być przyczyną zrzucania liści, a w skrajnych przypadkach nawet zamierania całych roślin doniczkowych.
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu
 
Już jest! Nowe wydanie Gardeners` World
Gardeners' World Edycja Polska styczeń - luty 2022
Zamów z darmową dostawą do domu!