Logo
Logo

Polski Związek Działkowców – czym jest i jak działa?

Powstały w 1981 roku Polski Związek Działkowców (PZD), przez ponad 30 lat był największą organizacją społeczną w kraju, skupiającą działkowców, którzy wraz z rodzinami użytkowali i uprawiali działki. Zgodnie z uchwaloną 13 grudnia 2013 roku ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, PZD stał się ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym, kontynuującym jednocześnie ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce i dorobek PZD.

Spis treści
Co to jest PZD, czyli Polski Związek Działkowców?
Jaka jest struktura PZD?
Czym są ROD i do czego służą?

PZD = Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie PZD prowadzi ponad 4600 rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), w których znajduje się ponad 900 tysięcy działek. Działki użytkują (na zasadzie dzierżawy) działkowcy wraz ze swoimi rodzinami (średnio cztery osoby), dlatego przyjmuje się, że z walorów i pożytków działek w Polsce korzysta około 4 miliony osób. Wszystkie organy PZD funkcjonują w oparciu o Ustawę o ROD oraz statut PZD i regulamin ROD.

Dzięki zapisom ustawy o ROD działkowcy mają prawo:

 • do bezpłatnego użytkowania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;
 • do korzystania z działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;
 • własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce (działkowcy nie są właścicielami gruntu – a jedynie elementów zagospodarowania i roślin)
 • do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;
 • do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;
 • do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
 • przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Z kolei statut PZD określa także sposoby realizacji celów stowarzyszenia i jego misji:

 • propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,
 • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
 • zagospodarowywanie ROD,
 • ustanawianie prawa do działek,
 • wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
 • propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych,
 • współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz organizacjami zagranicznymi o pokrewnych celach i zadaniach, a także przedsiębiorcami i innymi instytucjami

Jaką strukturę ma Polski Związek Działkowców?

Polskim Związkiem Działkowców zarządza i prowadzi jego sprawy Krajowa Rada, z której wyłaniany jest Krajowy Zarząd, mający swoja siedzibę w Warszawie, a na jego czele od 1981 roku stoi Eugeniusz Kondracki. Od 1990 roku PZD jest także członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, a w latach 2005-2008 prezes Kondracki przewodniczył jego pracom. Najwyższym organem PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów, a prawo uczestniczenia w nim mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów.

Na terenie kraju struktura stowarzyszenia PZD opiera się na 26 okręgach, mających swoje siedziby w największych miastach w Polsce. Okręgowe zarządy (wyłaniane są z okręgowych rad na okręgowych zjazdach delegatów) nadzorują funkcjonowanie zarządów ROD, które bezpośrednio prowadzą sprawy ogrodów w miejscu ich funkcjonowania. Najwyższym organem w ROD jest walne zebranie członków, na którym wybierany jest zarząd, komisja rewizyjna i ustalane są najważniejsze sprawy dla ROD.

Największymi okręgami PZD w Polsce są okręg śląski oraz mazowiecki (ponad 450 ROD), a najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa (zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach).

Czym są ROD PZD?

Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielone obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Celem ROD jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Poza wykorzystywaniem do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią więc również funkcje ekologiczne, socjalne i zdrowotne oraz społeczne i edukacyjne.

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe: andreas160578,  Hans Braxmeier/Pixabay

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
Polski Związek Działkowców – czym jest i jak działa?
Polski Związek Działkowców – czym jest i jak działa?
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (28)
 

Komentarze

Dodaj komentarz