Logo
Logo

Kto stoi za sukcesem polskich ogrodów działkowych? Poznaj Polski Związek Działkowców

Polski Związek Działkowców (PZD) to organizacja, która od lat pełni kluczową rolę w kształtowaniu polskiego krajobrazu ogrodniczego. Założony w 1981 roku, przez ponad trzy dekady był największym stowarzyszeniem społecznym w kraju, skupiającym działkowców. Ale kim dokładnie są członkowie PZD? Jakie cele przyświecają tej organizacji i jakie korzyści przynosi jej działalność? W tym artykule przybliżymy Ci historię, misję i działalność Polskiego Związku Działkowców, który stał się symbolem polskiego ogrodnictwa działkowego.

Spis treści
Co to jest PZD, czyli Polski Związek Działkowców? Jakie korzyści przynosi członkostwo w PZD? Misja i cele PZD: Dlaczego są tak ważne dla działkowców? Jaka jest struktura PZD? Czym są ROD i do czego służą?

Początki Polskiego Związku Działkowców: Jak to się zaczęło?

Stowarzyszenie PZD prowadzi ponad 4600 rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), w których znajduje się ponad 900 tysięcy działek. Wszystkie organy PZD funkcjonują w oparciu o Ustawę o ROD oraz statut PZD i regulamin ROD.

Działki użytkują (na zasadzie dzierżawy) działkowcy wraz ze swoimi rodzinami (średnio cztery osoby), dlatego przyjmuje się, że z walorów i pożytków działek w Polsce korzysta około 4 miliony osób.

 

Dzięki zapisom ustawy o ROD działkowcy mają prawo:

 • do bezpłatnego użytkowania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;
 • do korzystania z działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;
 • własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce (działkowcy nie są właścicielami gruntu – a jedynie elementów zagospodarowania i roślin)
 • do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;
 • do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;
 • do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
 • przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Z kolei statut PZD określa także sposoby realizacji celów stowarzyszenia i jego misji:

 • propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,
 • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
 • zagospodarowywanie ROD,
 • ustanawianie prawa do działek,
 • wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
 • propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych,
 • współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz organizacjami zagranicznymi o pokrewnych celach i zadaniach, a także przedsiębiorcami i innymi instytucjami

Struktura organizacyjna PZD: Jak działa ta ogromna organizacja?

Polskim Związkiem Działkowców zarządza i prowadzi jego sprawy Krajowa Rada, z której wyłaniany jest Krajowy Zarząd, mający swoja siedzibę w Warszawie, a na jego czele od 1981 roku stoi Eugeniusz Kondracki. Od 1990 roku PZD jest także członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, a w latach 2005-2008 prezes Kondracki przewodniczył jego pracom. Najwyższym organem PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów, a prawo uczestniczenia w nim mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów.

Na terenie kraju struktura stowarzyszenia PZD opiera się na 26 okręgach, mających swoje siedziby w największych miastach w Polsce. Okręgowe zarządy (wyłaniane są z okręgowych rad na okręgowych zjazdach delegatów) nadzorują funkcjonowanie zarządów ROD, które bezpośrednio prowadzą sprawy ogrodów w miejscu ich funkcjonowania. Najwyższym organem w ROD jest walne zebranie członków, na którym wybierany jest zarząd, komisja rewizyjna i ustalane są najważniejsze sprawy dla ROD.

Największymi okręgami PZD w Polsce są okręg śląski oraz mazowiecki (ponad 450 ROD), a najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa (zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach).

ROD w Polsce: Jakie są ich funkcje i jakie korzyści przynoszą społeczeństwu?

Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielone obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Celem ROD jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Poza wykorzystywaniem do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią więc również funkcje ekologiczne, socjalne i zdrowotne oraz społeczne i edukacyjne.


Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe: andreas160578,  Hans Braxmeier/Pixabay

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
Kto stoi za sukcesem polskich ogrodów działkowych? Poznaj Polski Związek Działkowców
Kto stoi za sukcesem polskich ogrodów działkowych? Poznaj Polski Związek Działkowców
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Tagi
Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (28)

Komentarze

Dodaj komentarz
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Może będziesz pierwsza/-y? Zajrzyj na Forum ZielonyOgrodek.pl