Logo
Logo
Gardeners' world marzec - kwiecień 2020
1
Do góry
Artykuł na: 6-9 minut

Murki z kamienia i betonu

Można sądzić, że zrobienie murka z kamienia czy betonu, podtrzymującego skarpę, to nic trudnego. Ale jeśli wykonamy go nieprawidłowo, napór ziemi spowoduje, iż murek się przewróci.

Murek z kamienia

Niewielka górka obłożona kamieniami
Niewielką górkę najlepiej obłożyć kamieniami
fot. Archiwum BD

Obłożenie skarpy kamieniami

W przypadku niewielkiej górki najprostsze jest obłożenie kamieniami. Wtedy ziemia nie będzie się zsuwała z niego i spływała w trakcie podlewania. Ponadto sąsiedztwo kamieni to idealne miejsce dla roślin skalnych.

Możemy użyć kamieni polnych lub kupić odpady kamienne w centrum ogrodniczym. W tym drugim przypadku najbardziej naturalnie będzie wyglądał piaskowiec i wapień. Ale wykorzystuje też granit i marmur – ważne, aby powierzchnia kamieni nie była gładka i wyglądała jak najbardziej naturalnie.

Najpierw na zboczu układamy duże kamienie, potem miejsca pomiędzy nimi wypełniamy mniejszymi. Nie stosujemy całkiem małych kamieni i żwiru, gdyż nie utrzymają się na nasypie.

Uwaga: kamienie mocno wciskamy w ziemię, aby dobrze się trzymały. Pomiędzy nimi trzeba pozostawić miejsce na rośliny. Powinny to być nieduże przestrzenie, ale stosunkowo gęsto rozmieszczone. Z czasem hodowane tu rośliny zakryją kamienie, a ich korzenie dobrze umocnią skarpę.

Murek oporowy w sąsiedztwie basenu
Basen okolony skarpą podtrzymywaną przez suchy mur z płyt kamiennych
fot. Juex Garde

Murek suchy

Z dużych, płaskich kamieni można też zbudować suchy murek. Suchy dlatego, że nie muruje się go na zaprawę. Taka ścianka może mieć wysokość najwyżej 80 cm, wyższa nie będzie stabilna. Najkorzystniejsza grubość to taka, która odpowiada ok. 1/3 wysokości.

Murek musi być nachylony w kierunku skarpy. Wierzchnia warstwa kamieni powinna być odchylona od pionu o ok. 15 cm. Murek musi być wyższy o kilka centymetrów od terenu nad nim, aby woda z podlewania roślin mogła wsiąknąć w ziemię. Sama skarpa nad murkiem może mieć tylko niewielkie nachylenie – najwyżej 10%.

Szczególnie przydatny będzie kamień łamany, czyli odpady kamienne. Poszczególne elementy muszą być płaskie i powinny mieć kształt zbliżony do prostokąta. Ich wielkość może być różna. U podnóża skarpy trzeba wykopać rowek o głębokości ok. 20 cm i szerokości odpowiadającej posiadanym kamieniom.

Jeśli ziemia jest słabo przepuszczalna, musimy zrobić drenaż. W tym celu dno wysypujemy ok. 10-centymetrową warstwą grubego żwiru – wtedy, oczywiście, wykopany rowek musi być głębszy; ok. 30 cm. Drenaż jest też potrzebny z tyłu murka, pomiędzy nim a skarpą. Nie stosujemy go, jeśli w murku chcemy posadzić rośliny.

Budowę murka zaczynamy od ułożenia pierwszej warstwy materiału. Wybieramy największe kamienie, możemy też ułożyć bloczki betonowe. Następne warstwy układamy starając się zachować mijankowy układ spoin – tak jak przy tradycyjnym murowaniu.

Ponieważ kamienie mają różną wielkość, z jednym dużym może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim, po to aby uzyskać ten sam poziom. W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni – zależy to od ich grubości – należy umieszczać tzw. kotwy – długie i wąskie kamienie, układane w poprzek, tak że ich końce wbijają się w skarpę.

Murek w ogrodzie o takiej konstrukcji nie wymaga spoiwa pomiędzy kamieniami. Jeśli jednak chcemy, aby porastały go rośliny, musimy stworzyć im odpowiednie warunki. Kamienie spaja się „zaprawą” wykonaną z bardzo dokładnie wymieszanej gliny z torfem i wodą. Spoiwo musi być wilgotne, ale nie mokre. Sama spoina powinna mieć grubość ok. 2 cm.

W wybranym miejscu, na spoinie kładziemy sadzonkę. Jej korzenie nie mogą być zagięte, a część zielona musi w całości znaleźć się poza licem murka. Następnie na korzeniach układamy drugą, równie cienką warstwę spoiwa i całość przyciskamy kamieniem z kolejnego rzędu.

Aby w ciągu kilku lat rośliny pokryły cały murek, wystarczy ok. 6 sadzonek na 1 m2. I tu istotna uwaga. Taka ścianka, z racji swojego nachylenia i materiału, z jakiego została wykonana (dobrze akumulującego ciepło), jest szczególnie narażona na działanie słońca. Zbyt duża temperatura spowoduje, że zaprawa wysychając wykruszy się, a rośliny uschną. Dlatego murek powinien być tak usytuowany, aby jego front był wystawiony na stronę południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią.

Murek z betonu

Murek masywny
Schemat murka masywnego

Z kolei z betonu możemy zrobić murek masywny. Nie powinien być zbyt wysoki, aby napierająca z dużą siłą ziemia nie przewróciła go. Choć jego konstrukcja pozwala na wybudowanie ścianki wyższej niż 80 cm, to jednak z estetycznego punktu widzenia nie jest to korzystne.

Kąt nachylenia murka betonowego powinien być zbliżony do „suchego”. Zbrojenie zwiększy wytrzymałość konstrukcji. Aby murek był trwały, niezbędne jest wykonanie u jego podstawy i od strony skarpy drenażu z rurek oraz zaizolowanie miejsc, w których beton styka się z ziemią – papą.

Budowę zaczynamy od wykopania rowka na ławę fundamentową. Musi być ona dokładnie i trwale połączona z murkiem. Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek – trzeba mieć możliwość łatwego usunięcia go od strony skarpy.

Następnie wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku), układając go warstwami o grubości ok. 10 cm. Gdy beton zastygnie, szalunek usuwamy. Do momentu całkowitego stwardnienia betonu murek musimy zwilżać wodą.

Czołową płaszczyznę ścianki możemy pozostawić niewykończoną, jeśli planujemy obsadzenie jej zwisającymi roślinami. Jednak najczęściej powierzchnię wykańcza się płytkami kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi, imitującymi naturalny kamień.

Anna Grocholska


Warto przeczytać

To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (10)

Komentarze

Nowe treści
Wieści z branży
WIELKANOC
Na czasie
WIELKANOC
Zobacz więcej
Porady na ten tydzień
Tydzień 14, Sentencja nr:5
Tydzień 14, Sentencja nr:5
Jeśli na trawniku pojawił się mech, dobrze jest przeprowadzić piaskowanie. Zabieg ten poprawi porowatość i przepuszczalność podłoża, a tym samym umożliwi wzrost nowym źdźbłom trawy.
Tydzień 14, Sentencja nr:4
Tydzień 14, Sentencja nr:4
Do połowy kwietnia można sadzić rośliny balotowane (z bryłą korzeniową ściśle owiniętą tkaniną jutową).
Tydzień 14, Sentencja nr:3
Tydzień 14, Sentencja nr:3
Drzewa owocowe (śliwy, grusze, jabłonie) warto prześwietlić, aby rozluźnić korony i dopuścić światło do ich wnętrza. Pamiętajmy, że jednorazowo można usunąć nie więcej niż 15% korony, a rany po usuniętych gałęziach należy posmarować maścią ogrodniczą. Nie powinno się ciąć starych i grubych gałęzi, gdyż powstające rany są duże i źle się...
Tydzień 14, Sentencja nr:2
Tydzień 14, Sentencja nr:2
Pamiętajmy o zwałowaniu trawnika. Zabieg ten polega na dociśnięciu walcem kęp trawy, które z powodu zamarzania i odmarzania gleby zostały wypchnięte ponad powierzchnię gruntu.
Tydzień 14, Sentencja nr:1
Tydzień 14, Sentencja nr:1
W kwietniu rozpoczyna się intensywny wzrost traw. Wymaga to rozpoczęcia cotygodniowego koszenia, które sprzyja prawidłowemu krzewieniu darni.
Twoja strona ogrodu