Logo
Logo
2
Okazje

Ogólnopolska Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO 2021

Wielkimi krokami zbliża się 28. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA, którą organizują Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni. W ciągu trzech dni spotka się w Warszawie „na żywo” zielona branża, której przedstawiciele z niecierpliwością czekają na to wydarzenie – po rocznej przerwie.

Jak zwykle, towarzyszyć mu będą konferencje, wśród których najsilniej zakorzeniona, bo odbywająca się regularnie już od 19 lat, jest ta z cyklu MOCNO ZIELONE MIASTO. Dotyczy ona różnych aspektów architektury krajobrazu oraz urządzania terenów zieleni publicznej i porusza najbardziej aktualne wątki tej ważnej dziedziny działalności.

W 2021 roku konferencja, która odbędzie się 3 września w godzinach 11.00-15.00 w sali wykładowej EXPO XXI Warszawa, nosi tytuł „doCENIONA wartość!” i skupi się na korzyściach ekonomicznych, jakie daje zielona infrastruktura.

Renomowani prelegenci z kraju i zagranicy przedstawią dowody na to, jak miasta, osiedla, tereny inwestycyjne wzbogacone w drzewa, krzewy i inne rośliny zyskują na wartości, którą można przeliczyć na złotówki, czyli zmonetaryzować. To istotna wiedza zarówno dla osób zawodowo związanych z zieloną branżą, jaki i władz samorządowych oraz przedsiębiorców, zwłaszcza developerów.

Green City – Zielone Miasto – to się opłaca!

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Charlie Hall z USA. Jego wykład „Inwestycje w zieleń a rozwój gospodarczy” jest przejawem przystąpienia Polski do międzynarodowego programu ZIELONE MIASTO EUROPY (GREEN CITY) – kampanii pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego (ENA), którą dzięki funduszom UE, prowadzą w 13 krajach organizacje z zielonej branży, w tym ZSzP.

Prelegent omówi wartość pieniężną tzw. ulepszonego krajobrazu miejskiego – korzyści ekonomiczne, jakie płyną z urządzania profesjonalnych, dobrze zaprojektowanych i wykonanych terenów zieleni, zgodnie ze współczesnym paradygmatem, a jednocześnie z policzalnymi oszczędnościami lub zyskami dla budżetu miejskiego, gminnego, itd. Powie, dlaczego władze samorządowe i inne powinny inwestować (więcej) w zieleń.

Dr Hall informuje, że swoje wnioski sformułował na podstawie ponad 3000 badań, z których wynika m.in., iż inwestycje w zieloną infrastrukturę są dziś skutecznym narzędziem rozwoju gospodarczego.

Przykłady działań Zarządów Zieleni Miejskiej

Dr inż. Przemysław Szwałko z ZZM w Krakowie podzieli się swoim doświadczeniem z realizacji przez Gminę Miejską Kraków międzynarodowego pilotażowego projektu LIFE URBANGREEN, który służy do innowacyjnego, zdigitalizowanego zarządzania zielenią (m.in. technologia Internet of Things oraz teledetekcja, używana na przykład do monitorowania stanu zdrowotnego drzew).

Aleksandra Butkiewicz, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przedstawi Pawilon Edukacyjny „Kamień”, zlokalizowany u nabrzeża Wisły, oddany do użytku w 2020 r. i wyróżniony jedną z nagród architektonicznych. Oferta pawilonu, czyli „przestrzeni otwartej na wszelkie zielone inicjatywy”, skierowana jest do placówek oświatowych (terenowe lekcje przyrody), organizacji pozarządowych (m.in. propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000), lokalnych społeczności, a także artystów.


Reportaż z Wystawy Zieleń to Życie 2019


Rekomendacje cenionych architektów krajobrazu

Wojciech Januszczyk zaprezentuje Zieloną Salę Wykładową, zrealizowaną z sukcesem w Lublinie. Jest to park kieszonkowy, który powstał w ramach Zielonego Budżetu tego miasta, w myśl idei dotyczącej zieleni funkcjonalnej (umożliwia przenoszenie wydarzeń z wnętrz budynków na zewnątrz), i łączy architekturę krajobrazu z animacją kultury.

Bartłomiej Gasparski omówi kilka przykładów przestrzeni integrujących różne pokolenia oraz osoby o różnym stopniu sprawności. Wskaże rozwiązania, które sprzyjają tej integracji i zachęci do ich rozpowszechniania.

„Miasto w parku”, czyli jak to robią zagranicą?

Bardzo inspirujące są przykłady z innych krajów, szczególnie z miast, które przechodzą radykalną zieloną transformację – w dobie zmian klimatycznych i rosnących oczekiwań mieszkańców co do poprawy warunków życia w ośrodkach zurbanizowanych. Takich miejsc ostatnio przybywa na całym świecie.

Swoimi spostrzeżeniami podzieli się podczas konferencji Holender Tom Rozendal z Bredy, który jest koordynatorem ds. miasta-parku oraz managerem projektu dot. rozwoju natury. Włodarze Bredy mają ambicje, by stała się ona pierwszym w Europie „miastem w parku”.

Rejestracja udziału w konferencji

Udział w konferencji MOCNO ZIELONE MIASTO 2021 pt. „doCENIONA wartość!” jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników https://ztz2021.registration-form.online/

Ze względu na przepisy covidowe istnieje limit sanitarny odnoszący się do liczby uczestników w sali wykładowej. Konferencja będzie również dostępna na żywo w streamingu, za pośrednictwem łączy internetowych. Szczegółowy program znajduje się na stronie https://zielentozycie.pl/pl/program/program

2021-08-21
Więcej informacji na: zielentozycie.pl

To Cię zainteresuje