Logo
Logo
28
Okazje

Jak świętowali miłośnicy roślin? 29 Wystawa Zieleń to Życie 2022

W dniach 1-3 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 2022, pod hasłem „Naturalnie!”.

W czasach niepewności i nieprzewidywalności wystawa okazała się niezawodnym miejscem branżowych spotkań – w stałym, niezmienianym późnoletnim terminie, który sprzyja prezentacji roślin ogrodowych i zieleni oraz urządzaniu masowych imprez, jakimi są targi.

 

Organizatorzy – Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni – podkreślają stabilną, mocną pozycję wystawy, budowaną od niemal trzydziestu lat i utrwaloną podczas tegorocznej odsłony tego wydarzenia, które odwiedziło około 9500 osób z kraju i zagranicy.

Wystawcy – stali, nowi, powracający

W targach wzięło udział 156 wystawców z 9 krajów: Polski, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Włoch, USA. Jak zwykle, rośliny do ogrodów i na tereny zieleni stanowiły trzon wystawy (pokazało je prawie 65% uczestników), ale większą niż w ubiegłym roku powierzchnię zajęły stoiska ze środkami produkcji ogrodniczej, takimi jak maszyny i urządzenia, doniczki itd.

Około 23% firm zaprezentowało tu swą ofertę po raz pierwszy lub wróciło na warszawską wystawę po co najmniej 3-letniej przerwie. Nie zabrakło jednocześnie szkółek, które nie opuściły żadnej edycji wystawy „Zieleń to Życie”, wpisawszy ją na trwałe w kalendarz swoich najważniejszych działań biznesowych.

Charakterystyczne były ekspozycje wspólne – m.in. reprezentujące region produkcji lub/i zapowiadające hurtowe targi materiału szkółkarskiego, które mają się odbyć jesienią 2022 r. Niektórzy dostawcy zaistnieli na stoiskach firm, z którymi na co dzień współpracują, toteż w istocie na targach pojawiło się więcej marek niż wskazywałaby na to liczba wystawców.

Za najatrakcyjniejsze i najlepsze pod względem marketingowym ekspozycje przyznano tradycyjne nagrody (wawrzyny) – w dwóch kategoriach. Laureatami najcenniejszych, Złotych Wawrzynów zostały Szkółki Kurowscy – w kategorii „Rośliny” oraz firma ICL – w kategorii „Technika”.

Zwiedzający: tu trzeba być!

Wystawę odwiedziło około 9500 osób, z czego 4948 stanowili goście branżowi.

– Tym razem większość profesjonalistów pojawiła się w drugim, a nie – jak w innych latach – pierwszym dniu wystawy, co może mieć związek z inauguracją roku szkolnego – przyznaje dyrektor wystawy Joanna Filipczak. – Nie odbyło się to jednak na ogólnej frekwencji i zainteresowaniu zwiedzających – dodaje.

Gros gości branżowych reprezentowała kadrę zarządzającą w firmach, które działają w zielonym biznesie, przy czym dominowali właściciele tych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o profil zawodowy, najliczniejsze grono stanowili producenci roślin (30%), a kolejne miejsca zajęły grupy związane z: projektowaniem lub urządzaniem ogrodów i terenów zieleni (22,5%); handlem detalicznym – centrum ogrodniczym, sklepem, marketem (13,5%); administracją, urzędami (11%).

Wśród zwiedzających byli przybysze z 25 krajów. Najwięcej zagranicznych gości przyjechało z Litwy, Łotwy, Holandii, Rumunii, Estonii, Serbii, Słowacji i Czech.

Zainteresowanie wystawą generują także wydarzenia jej towarzyszące, takie jak seminarium „Wiedza dla Handlu i Producentów” (odbywa się w 1. dniu) – w br. wzięły w nim udział 262 osoby – oraz konferencja Mocno Zielone Miasto (w 2. dniu – 419 uczestników).

Utrwalony przekaz, poszerzony zasięg

Ci, którzy w dniach 1-3 września nie byli w stanie dotrzeć do Warszawy, mogli śledzić filmowe relacje Studia Targowego, które po raz drugi działało podczas wystawy Zieleń to Życie, prowadzone przez Oktawię Wasielewską i Marka Jezierskiego. Do 4.09. 2022 r. obejrzało je w mediach społecznościowych i na You Tubie 6045 widzów (liczba ta stale rośnie, gdyż nagranie znajduje się w sieci), a streaming z konferencji Mocno Zielone Miasto śledziły 1782 osoby z kraju i zagranicy.

Czas, który potrzebuje wystawy

Atmosfera tegorocznej wystawy była inna niż poprzedniej.

– We wrześniu 2021 r. towarzyszyła nam wielka radość ze spotkania, po pandemicznych ograniczeniach i długiej przerwie – przypomina Joanna Filipczak. – Dobry nastrój wynikał także z niezwykle ożywionej koniunktury na rynku zielonej branży i rozwojowych perspektyw, a troski dotyczyły raczej niedoboru środków produkcji, który był skutkiem rosnącego popytu na drzewa, krzewy i byliny – dodaje dyrektor wystawy Zieleń to Życie.

– W bieżącym roku zapotrzebowanie na rośliny jest mniejsze, ale porównywalne z tym, jakie notowano w 2019 r.; szkółkarze i sprzedawcy mają jednak więcej uzasadnionych obaw co do przyszłości – podsumowuje Joanna Filipczak.

Jak zwykle, kontakty podczas wystawy ZtŻ dotyczyły przede wszystkim poszukiwanych produktów i składaniu zamówień.

– Rozmowy na stoiskach były konkretne i dobre. Służyły zarazem utrwalaniu relacji, co jest cenne zwłaszcza w okresie rynkowych zawirowań i niepewności – ocenia Joanna Filipczak.

Spotkanie wystawców i zwiedzających w Warszawie w 2022 r. posłużyło więc w większym niż poprzednio stopniu ocenie sytuacji, wymianie doświadczeń, formułowaniu problemów, wypowiadaniu niepokojów, szukaniu rozwiązań i nowych pomysłów, na które łatwiej wpaść w rozmowach z innymi przedstawicielami branży.

O szczególnej roli stałych klientów, którzy regularnie powracają, mówił podczas seminarium „Wiedza dla Handlu i Producentów” ceniony prelegent Erwin Meier-Honegger ze Szwajcarii. Przedstawił wykład pt. „Opcje modeli biznesowych centrów ogrodniczych w nowym środowisku cyfrowym”.

Jego najważniejszym przesłaniem dla prowadzących sprzedaż detaliczną była jednak rada, by nie kopiować globalnych, „obowiązujących” rozwiązań, lecz postawić na rośliny, jakość produktów i tradycyjnej obsługi, a także autentyczność w kontaktach z klientami, niekoniecznie uciekając się do narzędzi ery cyfrowej, które są tylko jedną z opcji do wyboru, a nie warunkiem sukcesu.

Niezależnie od szukania rezerw na rodzimym rynku, szereg polskich szkółkarzy pilnie potrzebuje nowych kontrahentów, po utracie klientów rosyjskich w rezultacie wojny w Ukrainie.

Prezes ZSzP Wiesław Szydło zwraca uwagę, że uczestniczenie w wystawie Zieleń to Życie dało możliwość poszukiwania nowych kierunków eksportu, nawiązywania kontaktów z nieznanymi dotychczas odbiorcami, którzy w tym roku dość licznie przyjechali m.in. z krajów nadbałtyckich czy bezpośrednio zza naszej południowej granicy, ale także z Rumunii i Serbii.

Tradycje i nowoczesność

29. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA stała się okazją do świętowania kilku jubileuszy.

  • Czterdziestolecie obchodziła dwupokoleniowa Szkółka Szmit, znana z bogatego asortymentu roślin ozdobnych, w tym wielu rarytasów.
  • Trzydzieści lat pracy hodowlanej dr. Szczepana Marczyńskiego (ponad 50 odmian powojników) świętowała szkółka Clematis Źródło Dobrych Pnączy, którą założył on wraz z Władysławem Piotrowskim w 1988 r.
  • Swoje 25. urodziny obchodziły firmy – Agro-Sur, producent i wykonawca tuneli foliowych i szklarni z wyposażeniem oraz obiektów dla centrów ogrodniczych, a także Chomik, zaczynający od handlu słoikami, a w 2022 r. oferujący asortyment składający się z ponad 10 000 artykułów.

Dbałość o tradycje przenikała się podczas wystawy z przejawami bieżących tendencji, takich jak dywersyfikacja asortymentu roślin, wprowadzanie nowych działów produkcji czy kanałów sprzedaży (np. handel internetowy, media społecznościowe, własny kanał You Tube) przez kolejne pokolenia szkółkarzy, współdecydujących o funkcjonowaniu rodzinnych gospodarstw.

Konkurs Roślin „Nowości” 2022

Organizowany od 14 lat podczas wystawy Zieleń to Życie konkurs, stał się już marką samą w sobie. Przyciąga uwagę zwiedzających i mediów oraz skutecznie promuje zgłoszone do niego rośliny – zwłaszcza zwycięskie.

Zielone Miasto – Green City, czyli współczesna konieczność

Konferencja z cyklu Mocno Zielone Miasto, który towarzyszy wystawie i łączy producentów roślin z architektami krajobrazu, wykonawcami terenów zieleni oraz urzędnikami, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

– Przygotowując program konferencji, zawsze stawiamy na konkretne przykłady, kierowane do odbiorców, którzy chcą się uczyć, ale też dzielić swoimi uwagami, osiągnięciami, trudnościami – tłumaczy Joanna Filipczak. – Mocno Zielone Miasto to forum wymiany doświadczeń, niezwykle cennych zwłaszcza teraz, gdy temat „Green Cities” i realizacja tego przedsięwzięcia stały się tak ważnym wyzwaniem – dodaje.

Wśród tegorocznych prelekcji, w nawiązaniu do hasła wystawy i współczesnych tendencji znalazły się m.in. wykłady o naturalnych nasadzeniach w przestrzeniach zurbanizowanych oraz o „odbetonowywaniu” miast.

Gościem specjalnym konferencji, w ramach programu Green Cities Europe (Zielone Miasto Europy), który w Polsce realizuje ZSzP, była właścicielka znanej na całym świecie firmy projektowej Martha Schwartz z USA. W zdalnej prezentacji, którą prowadziła z Nowego Jorku, uzmysłowiła słuchaczom i widzom drastyczne skutki globalnego ocieplenia na Ziemi i to, jak szybko ono postępuje.

Dowodziła, że architektura krajobrazu powinna odgrywać zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu dalszym zmianom klimatycznym i stanowić punkt wyjścia realizacji budowlanych i infrastrukturalnych inwestycji miejskich. Podkreślała, że nie ma chwili do stracenia. Zieleń to życie!

Źródło: Agencja Promocji Zieleni

TagiTo Cię zainteresuje


 
Twoja strona ogrodu