Logo
Logo

Wymiary altany na działce. Jak budować zgodnie z przepisami?

Sprawdź, nim zaczniesz budować, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące stawiania altan na działkach w ROD. Zwróć także uwagę na odpowiednie odległości od granicy! Podpowiadamy, jak budować zgodnie z przepisami.

Spis treści
Ile metrów może mieć altana na działce? Jak jest maksymalna dopuszczalna powierzchnia altany? Co, gdy altana narusza przepisy?

Jakiej wysokości może być domek/altana na działce w ROD?

Przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) z dnia 13 grudnia 2013 roku, altana w ROD może mieć następujące wymiary:

  • powierzchnia: do 35 m²
  • wysokość przy dachu płaskim: do 4 m
  • wysokość przy dachach stromych: do 5 m
PAMIĘTAJ: Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Jeżeli altana na działce spełnia wspomniane wyżej wymogi nie jest potrzebne żadne urzędowe zgłoszenie, ani zezwolenie na budowę.

Altana a regulamin ROD

Przed postawieniem lub przebudową altany warto zapoznać się z zapisami regulaminu, który oprócz wymiarów altany zawiera także inne wskazówki. Trzeba pamiętać o tym, że odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, a jeśli nie ma takiej możliwości (np. ze względu na nietypowy kształt działki), stawiamy altanę zgodnie z planem zagospodarowania ROD lub zaleceniem zarządu.

Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

WARTO WIEDZIEĆ:
Regulamin ROD znajdziesz pod linkiem: http://pzd.pl - regulamin pdf.

Co jeśli nie działamy zgodnie z regulaminem ROD?

W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD nakazuje wstrzymanie wszelkich prac i działkowiec ma obowiązek przywrócić wszelkie nieprawidłowości do stanu zgodnego z przepisami.

W skrajnych przypadkach zarząd ROD, zgodnie z prawem zobowiązany jest zgłosić naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe iriana88w/Depositphotos

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
Wymiary altany na działce. Jak budować zgodnie z przepisami?
Wymiary altany na działce. Jak budować zgodnie z przepisami?
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (4)
Twoja strona ogrodu