Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2022
43
Okazje

Likwidacja ROD – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (obowiązującej od 2014 r.) możliwa jest likwidacja ROD. W takich przypadkach, prawa działkowców są zabezpieczone wspomnianą ustawą, która określa też szczegółowo tryb likwidacji oraz formy zadośćuczynienia ROD i działkowcom. W jakich przypadkach ROD może być zlikwidowany? Czy działkowcy mogą liczyć na odszkodowanie i nowe działki?

 

Co warto wiedzieć o likwidacji ROD?

Zgodnie z zapisami ustawy o ROD ogrody działkowe mogę być likwidowane w konkretnych przypadkach, pod konkretny cel.

  • Ogród działkowy (ROD) może być zlikwidowany na cel publiczny (np. budowa drogi, szkoły itp.). W takim przypadku działkowcy otrzymają odszkodowanie, a stowarzyszenia ogrodowe teren zastępczy na odtworzenie ogrodu.
  • Jeżeli ogród znajdujący się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, będzie przeznaczony na inny cel niż publiczny do likwidacji będzie dodatkowo potrzebna zgoda 2/3 działkowców.
  • W przypadku ogrodów roszczeniowych (np. funkcjonujących na prywatnych gruntach), gdzie organa administracji nakażą zwrot gruntu byłym właścicielom, także dopuszczalna jest likwidacja ROD.

Istotne jest, że w każdym z wyżej wymienionych przypadków ustawa zabezpiecza prawa działkowców, uwzględniając przyznanie im odszkodowania za utracone mienie, jednak w trzecim przypadku nie ma już obowiązku zapewnienia terenu zamiennego dla ROD.

Fot. Julita/Pixabay

Jak przebiega likwidacja ROD?

Zgodne z przepisami, likwidacja rodzinnych ogródków działkowych może nastąpić w okresie od 1 listopada do 31 marca, a w innym terminie jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto pomiot likwidujący ma obowiązek wypłacić działkowcom odszkodowanie za majątek znajdujący się na działkach, a stanowiący ich własność (nasadzenia i naniesienia) oraz za prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ogródku działkowym. Natomiast stowarzyszenie ogrodowe (PZD) ma zapewnione odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za majątek stanowiący jego własność (infrastruktura ROD), a niepodlegające odtworzeniu.

Ważne! Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii powołanego rzeczoznawcy majątkowego na podstawie sporządzonego przez niego operatu szacunkowego, a koszty tych prac ponosi podmiot likwidujący. W przypadku likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych lub ich części, zobowiązanym do odtworzenia ogrodu i wypłaty odszkodowania jest podmiot będący właścicielem nieruchomości w dniu orzekania o zwrocie (w przypadkach, gdy należy się odszkodowanie oraz teren zamienny).

Hans Braxmeier Pixabay

Fot. Hans Braxmeier/Pixabay

Jak uzyskać prawo do działki zamiennej w odtwarzanym ROD?

Trzeba pamiętać, że prawa do uprawianej wcześniej działki wygasają w momencie likwidacji ogrodu działkowego lub jego części. W nowym, odtworzeniowym ogrodzie działkowiec ma prawo do działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do stowarzyszenia ogrodowego odpowiedniego żądania na piśmie, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia likwidacji rodzinnego ogródka działkowego lub jego części.

Zwykle tereny zamienne są proponowane i odtwarzane w atrakcyjnych lokalizacjach, jednak raczej poza dużymi miastami, często w znacznej odległości od miast. Dlatego też nie wszyscy działkowcy decydują się na objęcie działki w odtworzeniowym ogrodzie i np. przekazują ją innym, chętnym osobom. Warto również pamiętać, że odszkodowaniem obejmowane są jedynie elementy nasadzenia i elementy, zagospodarowania działki, których parametry są zgodne z przepisami i Regulaminem ROD.

Więcej w artykule: Prawa i obowiązki działkowca ROD

Ważny stan prawny gruntów zajmowanych przez ROD

Sporym kłopotem trapiącym większość ROD w Polsce jest nieuregulowany stan prawny gruntu, który zajmują. Nierzadko ma to także wpływ na zakusy różnych grup interesów na zajęcie terenów, gdzie funkcjonują ogrody działkowe i ich likwidowanie. Dzięki art. 76 ustawy o ROD większość ROD ma prawo do zwrócenia się do organu administracji i otrzymania dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania zajmowanego gruntu.

W stosunku do ROD znajdujących się na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, ale spełniających przynajmniej jeden z warunków art. 76 ustawy o ROD chroniących przed likwidacją, Polski Związek Działkowców nabywa z mocy ustawy, prawa użytkowania nieruchomości.

Prawo użytkowania nieruchomości stwierdzane jest na mocy decyzji administracyjnej, będącej podstawą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej. Decyzję taką wydaje starosta – odnośnie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w odniesieniu do nieruchomości gminy, powiatu bądź województwa. Ogrody posiadając taki dokument mogą, poprzez działania PZD, skuteczniej bronić się w sądzie przed odebraniem nieruchomości (z różnych powodów), jak i sprawniej załatwiać m.in. sprawy związane z realizacją inwestycji w ROD czy wycinką drzew.

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe: Catkin/Pixabay

Dowiedz się więcejTo Cię zainteresuje
Pokaż więcej (10)

Komentarze

Gość Ola

10-06-2022 09:55

U nas właśnie likwidują część działek pod drogę. Wszystko na wariackich papierach. Byle szybko. Odszkodowania jeszcze nikt nie dostał ale sprzęt już wjeżdża. Zarząd naszego ogrodu niewiele wie. Informacje inwestor wywiesza na płocie. Ale odszkodowanie pewnie zgarnie góra w Warszawie. ...

Gość poooo

21-03-2021 10:56

Można.

Gość Barbara

19-08-2020 20:56

Czy nadziałkach można byc cały rok?

Wiecej na Forum ZielonyOgrodek.pl

Twoja strona ogrodu