Logo
Logo
Słownik
Poprzednie hasło Następne hasło
Wybierz literę

Fotosynteza

Proces tworzenia przez rośliny, przy wykorzystaniu chlorofilu, złożonych związków organicznych z dwutlenku węgla i wody oraz przy udziale energii pochodzącej ze światła słonecznego. Produktem ubocznym fotosyntezy jest tlen.

Reakcję fotosyntezy przeprowadzają rośliny zielone, ponieważ zawierają zielony barwnik - chlorofil. Fotosynteza jest procesem złożonym i skomplikowanym (Podana definicja jest jej dużym uproszczeniem).

Fotosynteza przebiega według równania 6 CO2 + 6 H2O + energia --------> C6H12O6 + 6 O2

Powiązane treści
Pozostałe hasła na literę "F"
Fauna

Świat zwierząt. Ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze.

Więcej →
Flora

Świat roślin. Ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze, zwykle bez gatunków roślin uprawnych.

Więcej →
Feromony

To substancje chemiczne wykorzystywane przez mikroorganizmy, rośliny, a także zwierzęta do przekazywania informacji oraz do wywierania ...

Więcej →
Fungicydy

Środki ochrony roślin do zwalczania grzybów chorobotwórczych - inaczej środki grzybobójcze.

Więcej →
Florystyka

To artystyczne projektowanie i układanie kwiatów w kompozycje.

Więcej →