Logo
Patron serwisu
Ochrona drewna na lata
zwiń rozwiń 🡱
Logo

Kupujesz działkę w ROD? Oto, jak uniknąć niespodzianek podatkowych!

Czy po zakupie działki w ROD (Rodzinnych Ogrodach Działkowych) trzeba zapłacić podatek? To pytanie często nurtuje przyszłych działkowców. Wszystko zależy od kilku czynników, takich jak status prawny działki czy sposób jej nabycia. Warto znać zasady, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W naszym artykule wyjaśniamy, kiedy podatek jest wymagany i jak go obliczyć.

Streszczenie artykułu
Zakup działki w ROD (Rodzinnych Ogrodach Działkowych) wiąże się z koniecznością rozliczenia podatkowego. Podatek od nieruchomości jest obowiązkowy i wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie gminnym. Wysokość podatku zależy od wielu czynników, w tym od powierzchni działki, wartości budynków oraz od stawek podatkowych ustalanych przez radę gminy. W przypadku działek ROD, podatek jest naliczany jedynie od budynków, natomiast sama działka jest zwolniona z tego obowiązku. Warto pamiętać, że podatek powinien być opłacony do końca marca danego roku podatkowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, naliczane są odsetki za zwłokę. Warto również zaznaczyć, że działkowicze nie muszą płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie działki, jeżeli działka ta nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku, podatek PCC wynosi 2% wartości działki.
Z artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego podatek od czynności cywilnoprawnych jest ważny dla działkowców?
  • Jakie stawki podatkowe obowiązują przy zakupie działki w ROD?
  • Kiedy i jak uiścić należny podatek po zakupie działki?
  • Czy każdy zakup działki w ROD podlega opodatkowaniu?
  • Jakie inne opłaty mogą Cię czekać po zakupie działki w ROD?

Przeniesienie prawa do użytkowania działki należącej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%, tak jak inne umowy sprzedaży mające za przedmiot prawa majątkowe. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż i zamiana rzeczy i praw majątkowych – art. 1 ust. 1 pkt 1a).

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym działkę i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) – art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt. 1.

Nowy działkowiec (kupujący) powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC- 3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust.1).

Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek może charakteryzować się innym (odmiennym) stanem faktycznym – istotne jest, co w rzeczywistości zostaje przeniesione przez podatnika w drodze umowy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przeniesieniem w drodze umowy praw do wszelkiego rodzaju nasadzeń i obiektów znajdujących się na działce, to takie przeniesienie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Każda z takich spraw może być rozpatrywana indywidualnie – pod względem konkretnego stanu faktycznego. W związku z tym, nowi działkowcy powinni skontaktować się w konkretnej sprawie z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.


Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe simpson33 / Depositphotos 

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
Kupujesz działkę w ROD? Oto, jak uniknąć niespodzianek podatkowych!
Kupujesz działkę w ROD? Oto, jak uniknąć niespodzianek podatkowych!
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Tagi
Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (17)