Logo
Logo

Ogrodowa mapa Polski (część 6) – ścieżki przyrodnicze | 10 miejsc do zobaczenia

Wyrusz z nami na letnią wycieczkę, wiodącą przez ścieżki ekologiczne, dydaktyczne i przyrodnicze, aby poznać rodzimą faunę i florę w naturalnym środowisku. 

W wielu polskich rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych i parkach narodowych wytyczono ścieżki przyrodnicze, które ułatwiają piesze wędrówki. Niektóre zostały przygotowane z myślą o najmłodszych odkrywcach przyrody, więc to doskonały pomysł na rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wzdłuż ścieżek często ustawione są tablice informacyjne, które pomogą w identyfikacji napotkanych gatunków oraz przybliżą historię atrakcyjnych obiektów przyrodniczych.

Zanim pojedziesz – korzystanie z samych ścieżek przyrodniczych przeważnie jest bezpłatne, ale niektóre atrakcje mogą być dodatkowo płatne


Artykuł pochodzi z magazynu
Gardeners' World. Edycja Polska / Lipiec 2023

Ogrodowa mapa Polski - ścieżki przyrodnicze
Fot. bietau / AdobeStock

1. Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” Park Narodowy „Ujście Warty”

Ścieżka prowadzi betonową drogą przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku terenów lęgowych ptaków. Dotyczy głównie sezonu ptasich lęgów, dlatego też najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest okres od kwietnia do czerwca. Na trasie umieszczono 5 tablic informacyjnych, wiatę z ławkami oraz czatownię obserwacyjną. Wybierając się na spacer ścieżką, warto zaopatrzyć się w lornetkę, lunetę oraz atlas ptaków. Ścieżkę można pokonać pieszo lub rowerem. Na terenie ścieżki można obserwować rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki ptaków takie, jak np. ohar, ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec czy krakwa.

Długość ścieżki 2 km Czas przejścia 2 h
Adres: Chyrzno 1 69-113 Górzyca
www.bit.ly/ptasimszlakiem

2. Ścieżka przyrodnicza „Szlakiem Pięciu Jezior”

Ścieżka położona jest na południe od jeziora Jasień, przy drodze z Bytowa do Lęborka. Składa się z dwóch pętli. Większa okrąża południową część jeziora Jasień, biegnie szosą asfaltową oraz przez miejscowości Łupawsko i Jasień. Najlepiej zwiedzać te okolice, korzystając z roweru czy samochodu lub przejść piechotą. Punktem wyjściowym dla obu pętli jest parking nad jeziorem Modrym. Krótsza pętla wiedzie wśród lasów, jezior i wzdłuż rzeki Słupi. Wędrując przez lasy i fragmenty mokradeł można natknąć się na ciekawe rośliny: storczyki, rosiczki (rośliny owadożerne), czy widłaki. Jedną z atrakcji jest najstarsza elektrownia wodna w Europie – „Struga”.

Długość ścieżki Dłuższa pętla 11 km Krótsza pętla 8 km Czas przejścia 3-4 h
Adres: 84-342 Darżewo Nowa Wieś Lęborska
www.bit.ly/szlakiempieciujezior

3. Ścieżka Przyrodnicza „Stawy Krośnickie”

Malownicza trasa, która wiedzie przez lasy i stawy. Zaczyna się niedaleko stacji kolejowej w Krośnicach, skąd obok XIX- -wiecznych domów z rudy darniowej prowadzi w kierunku nieczynnego już stawu Zapasowego i stawu Chełm. Z pobliskiego punktu widokowego roztacza się widok na staw Duża Przystań i staw Wrzosowy ze stanowiskiem chronionej i rzadkiej rośliny wodnej – grzybienia białego. Śluza łącząca stawy jest dogodnym miejscem do obserwacji ptaków przez lunetę. Podczas dalszego spaceru warto zwrócić uwagę na kolejne stadia sukcesji czyli zarastania zbiorników, stare pomnikowe dęby, datowane urządzenia wodne (np. mnichy), różne typy lasów oraz gniazda myszołowów. Ścieżkę można pokonywać pieszo lub rowerem w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika.

Długość ścieżki 10 km Czas przejścia 3-4 h
Adres: ul. Leśna 2 856-320 Krośnice
www.turystyka.krosnice.pl

4. Ścieżka edukacyjna po zespole przyrodniczokrajobrazowym „Bociek”

Trasa ścieżki pozwala zobaczyć kilka typów różnych siedlisk przyrodniczych, tj. murawy ciepłolubne, zadrzewienia śródpolne, rozległe pola rozdzielone miedzami i stawy. Piękna pofalowana panorama Płaskowyżu Rybnickiego urozmaica wędrówkę, dostarczając wspaniałych wrażeń. Największym skarbem tego miejsca jest m.in. chroniona i umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin róża francuska (Rosa gallica). Występują tu także bardzo rzadkie centuria zwyczajna czy wiązówka bulwkowa. Towarzyszą im dziewięćsił pospolity, janowiec barwierski oraz dzwonek skupiony. Wiosną można usłyszeć nawoływania krętogłowa, jedynego polskiego dzięcioła odlatującego na zimę.

Długość ścieżki 4 km Czas przejścia 2-3 h
Adres: Ul. Wiejska 44-285 Kornowac
www.bit.ly/sciezkabociek

5. Ścieżka edukacyjna „Góra Dylewska” na Wzgórzach Dylewskich

Ścieżka dydaktyczna prowadzi w przeważającej części przez tereny leśne. Najciekawsze punkty na trasie to wieża widokowa na Dylewskiej Górze, gdzie ścieżka ma swój początek. Jest to jednocześnie najwyżej położony punkt Wzgórz Dylewskich – 312,2 m n.p.m. Kolejnym interesującym miejscem wykraczającym poza tematykę ściśle przyrodniczą jest lapidarium geologiczne. Miejsce to zapoznaje zwiedzających z unikalnym charakterem geologicznym Wzgórz Dylewskich. Warto podążyć ścieżką przez las, by dotrzeć do rezerwatu Jezioro Francuskie. Jest to najwyżej położony w województwie warmińsko- -mazurskim zbiornik wodny (247,7 m n.p.m.) o powierzchni 2,93 ha otoczony lasem.

Długość ścieżki 2 km Czas przejścia 1-2 h
Adres: Wysoka Wieś 13 14-100 Wysoka Wieś
www.bit.ly/goradylewska

6. Ścieżka przyrodniczo-archeologiczna LAS Wigierski Park Narodowy

Na Suwalszczyźnie jest wiele ciekawych miejsc, które warto poznać. Zalicza się do nich także okolica miejscowości Krzywe koło Suwałk. Wędrując po tej okolicy zapoznać się można z różnymi typami lasów, w których żyją rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a w wiejskim krajobrazie zobaczyć można ciekawe przykłady dawnego budownictwa oraz liczne ślady działalności ludzi z czasów prehistorycznych i historycznych. Zadaniem tej ścieżki jest zwrócenie uwagi na bogactwo zjawisk przyrodniczo-kulturowych, jakie kryją się w zwykłym z pozoru lesie, położonym na skraju suwalskiej wsi.

Długość ścieżki 1 km Czas przejścia 1 h
Adres: Krzywe 82 16-402 Suwałki
www.wigry.org.pl/las

7. Ścieżka przyrodnicza Park Dolina Wkry w Pomiechówku

Rolę przewodnika odgrywa tu książka Emilii Dziubak „Rok w lesie”, w której fabułę opowiadają obrazy dostarczające fascynującej wiedzy o życiu leśnej flory i fauny, na przestrzeni całego roku z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie. Ilustracje z książki można oglądać w formie billboardów, znajdujących się w drewnianych wiatach edukacyjnych. Oprócz ilustracji z książki, w wiatach edukacyjnych znaleźć można ilustracje, zdjęcia, duże modele grzybów, gry zręcznościowe czy łamigłówki, sprawdzające wiedzę o świecie leśnej flory i fauny. Leśne alejki wytyczone w Parku są przyjazne zarówno dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów czy rodziców z dziećmi w wózkach. Na spacer można zabrać również swojego czworonożnego przyjaciela.

Długość ścieżki 1 km Czas przejścia 2 h
Atrakcje Parku Dolina Wkry są dostępne w weekendy, pod warunkiem, że pozwalają na to warunki pogodowe.
Bilety: Spacer w koronach drzew + Wieża widokowa 16 zł
Adres: Ul. Nasielska 1b 05-180 Pomiechówek
www.dolinawkry.pomiechowek.pl

8. Ścieżka przyrodnicza „Spławy” Poleski Park Narodowy

Ścieżka „Spławy” to coś dla miłośników przechadzek po drewnianych kładkach, które łącznie zajmują dystans 4,5 km. Po drodze będziemy mijać fragmenty łąk, otwartych torfowisk i bagiennych lasów. Wąska ścieżka prowadzi nad Jezioro Łukie – największy zbiornik Poleskiego Parku Narodowego. Znajduje się na nim pomost widokowy, z którego można obserwować ptaki. Na wodzie można spotkać łabędzie nieme, perkozy czy łyski, a nad głowami przelatującego błotniaka stawowego czy największego ptaka drapieżnego parku, bielika.

Długość ścieżki 7,5 km Czas przejścia 2-3 h
Wstęp na wybrane ścieżki PPN jest płatny.
Bilety na ścieżkę „Spławy”: Normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
Adres: Stare Załucze 8 22-234 Stare Załucze
www.bit.ly/splawy

Ogrodowa mapa Polski - ścieżki przyrodnicze
Fot. MAJGraphics / AdobeStock

9. Ścieżka dydaktyczna na Bukową Górę

Ścieżka na Bukową Górę to naturalny model dydaktyczny, ukazujący na niewielkiej przestrzeni niezwykłą różnorodność przyrodniczą, wynikającą ze zmiany żyzności siedlisk od boru sosnowego przez bór jodłowy do żyznej buczyny. Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym RPN, a kończy w miejscowości Sochy, skąd można wrócić do Zwierzyńca drogą asfaltową (około 3 km, 1 godz.) lub udać się w dalszą wędrówkę szlakiem krawędziowym. Ścieżka trudna, ze względu na znaczącą różnicę wzniesień wynoszącą ok. 80 m – wymaga pokonania stromego podejścia po schodach.

Długość ścieżki 2,6 km Czas przejścia 2 h
Adres: Ul. Plażowa 3 22-470 Zwierzyniec
www.bit.ly/bukowagora

10. Ścieżka przyrodnicza „W Przełomie Jasiołki”

Ścieżka wiedzie atrakcyjną trasą wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołki oraz przez rezerwat przyrody, w którym występuje sporo botanicznych osobliwości. Ścieżka ma kształt pętli, zaczyna się i kończy na polu namiotowym „Stasiane”, należącym do Nadleśnictwa Dukla. Można tam rozpalić ogień, przyrządzić posiłek, zorganizować zabawę. Na trasie urządzono siedem przystanków prezentujących zagadnienia przyrodnicze, geologiczne i historyczne. Można tam podziwiać przełomowy odcinek rzeki, jedno z największych w Karpatach stanowisk smotrawy okazałej (wysoka do 2 metrów bylina kwitnąca od VI do IX), malownicze gołoborze piaskowców z Mszanki oraz ciekawe zbiorowiska roślinne, np. jaworzynę z języcznikiem.

Długość ścieżki 4 km Czas przejścia 2-3 h
Adres: Pole namiotowe Stasiana, 38-450 Dukla
www.bit.ly/przelomjasiolki

 

Artykuł pochodzi z magazynu
Gardeners' World. Edycja Polska / Lipiec 2023

Autor
Ogrodowa mapa Polski (część 6) – ścieżki przyrodnicze | 10 miejsc do zobaczenia
Ogrodowa mapa Polski (część 6) – ścieżki przyrodnicze | 10 miejsc do zobaczenia
Gardeners` World. Edycja Polska

Gardeners' World Polska to wydanie licencyjne największego brytyjskiego magazynu ogrodniczego. W zielonym ogródku publikowane są wybrane artykuły z magazynu.

Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (2)
Artykuł pochodzi z magazynu:
Gardeners' World. Edycja Polska
Gardeners' World. Edycja Polska
Lipiec 2023
Przejrzyj i kup
kategoria-ogrod_wizyty_w_ogrodach