Logo
Logo
Okazje
Słownik
Poprzednie hasło
Wybierz literę

Żyzność gleby

Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi zespół morfologicznych, fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu.

Miarą żyzności jest liczba gatunków roślin rosnących na danym terenie. Naturalna żyzność gleby jest wynikiem procesu glebotwórczego i zależy od zawartości w glebie m.in. koloidów glebowych, związków mineralnych, próchnicy, drobnoustrojów.

Żyzność gleby zwiększa się m.in. poprzez odpowiednie nawożenie, uprawę, stosowanie płodozmianu i meliorację.

Powiązane treści
Twoja strona ogrodu