Logo
Logo

Program Moja Woda 2023 | Kto może dostać dofinansowanie? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Program Moja Woda to forma dofinansowania, która ma wspierać lepsze wykorzystanie wody w gospodarstwach domowych. Program został stworzony, jako odpowiedź na rosnące zagrożenie związane z deficytem wody, które w Polsce jest zagrożone. Zmniejszające się zasoby wodne w naszym kraju wymuszają wprowadzenie szeregu zmian, które mają ograniczyć narastanie tego problemu. Czym dokładnie jest Program Moja Woda? Kto może z niego skorzystać i jak to zrobić? Ile można zyskać na Programie Moja Woda?  

Spis treści
Program „Moja Woda” 2023 – co warto wiedzieć? Dofinansowanie zbierania deszczówki. Ile można zyskać? Kto może skorzystać i jakie są warunki? Czy jest dofinansowanie do deszczówki 2023? Kiedy ruszy program Moja Woda 2023? Jak uzyskać dotacje na wodę deszczową? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie deszczówki?

Czym jest Program Moja Woda?  

Program Moja Woda został stworzony, jako odpowiedź na rosnące zagrożenie kryzysem wodnym, który spowodowany jest przede wszystkim wzrostem temperatur oraz nieprawidłowym zarządzaniem wodą w poprzednich latach. Program został stworzony w 2020 r, ale w 2022 r. został wstrzymany, a od 2023 r. ponownie jest dostępny dla każdego obywatela, umożliwiając uzyskanie znacznego dofinansowania.

Głównym celem Programu Moja Woda jest lepsze wykorzystanie wody i ochronę zasobów wodnych. Chodzi dokładnie o zwiększenie retencji wodnej i wykorzystanie deszczówki oraz wody roztopowej na terenach prywatnych. To oznacza, że dofinansowanie z programu obejmuje wszelkie działania, które mają na celu zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości, aby była ona zdatna do ponownego wykorzystania. Dotyczy to przede wszystkim zakupu i montażu:

  • przewodów, które odprowadzają wodę opadową zebraną z rynien, wpustów do zbiornika (nadziemnego, podziemnego, zamkniętego, otwartego itp.);
  • zbiornika retencyjnego, instalacji rozsączającej;
  • elementów do montażu nawadniania lub innego sprzętu niezbędnego do wykorzystania zatrzymanej wody. 

Uwaga, właściciele domów! Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, ogłosiła w rozmowie, że w dzisiaj (czwartek, 8 sierpnia 2023 roku) startuje kolejna edycja programu "Moja woda". Do dyspozycji mamy budżet 130 milionów złotych!
Źródło: WFOŚiGW w Warszawie / YouTube


 
 

Ile wynosi dofinansowanie za deszczówkę?  

Program Moja Woda działa tylko od 2020 do 2024 r., ale podpisywanie umów odbywa się do 30 czerwca 2024 r. Z dotacji można skorzystać tylko jeden raz, a wnioskodawca może zyskać wsparcie w wysokości 80% kosztów związanych z zatrzymywaniem lub wykorzystywaniem deszczówki. Kwota dofinansowania nie może jednak być wyższa niż 6000 zł (w poprzednich edycjach dotacje wynosiły maksymalnie do 5 tys. zł.), a zbiornik retencyjny musi mieć co najmniej 2000 l pojemności, przy czym w przypadku zbiornika nadziemnego można go zastąpić dwoma o pojemności minimalnej 1000 l.

Kto je może dostać? Jakie warunki trzeba spełnić? 

Bardzo ważną kwestią jest to, kto może skorzystać z Programu Moja Woda. Jest on kierowany do wszystkich osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Osoba, która otrzymała dofinansowanie, musi stworzyć instalację do zatrzymywania i zagospodarowywania wody deszczowej lub roztopowej. Co ważne, instalacja ta musi sprawnie działać przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru, co może zostać sprawdzone przez właściwych urzędników. 

Nabór w trzeciej edycji programu "Moja Woda" rozpocznie się w czwartek, 3 sierpnia 2023 roku i potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln zł!


 

Jak uzyskać dotację z Programu Moja Woda 2023? 

Warto śledzić informacje na stronie właściwego urzędu miasta. To tam pojawiają się wszystkie informacje, dotyczące naborów na wnioski. Niestety pula środków jest niewystarczająca, a chętnych bardzo dużo, co oznacza, że budżet szybko się kończy, więc ze składaniem wniosku należy się spieszyć i najlepiej zrobić to od razu po ogłoszeniu naboru. Cały proces uzyskania dofinansowania z Programu Moja Woda odbywa się w 5 krokach: 

  1. Kosztorys – jeszcze przed złożeniem wniosku należy zaplanować instalację, sposób jej montażu i wielkość oraz rodzaj zbiornika. Jest to niezbędne do oszacowania kosztów instalacji, które trzeba podać we wniosku.
  2. Szukanie wykonawcy – przy mniejszych i mało skomplikowanych instalacjach można instalację wykonać samodzielnie, ale większe warto zlecić fachowcom. Warto podjąć decyzję jak najszybciej, gdyż we wniosku należy zaznaczyć, czy instalacja będzie wykonywana samodzielnie, czy przez firmę zewnętrzną.
  3. Wypełnienie i złożenie wniosku do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie przyjmowania wniosków.
  4. Pozytywna odpowiedź i podpisanie umowy – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent otrzymuje informację, a z chwilą jej odbioru automatycznie zostaje zawarta umowa o dofinansowaniu i powstaje obowiązek dofinansowania dla WFOŚiGW i obowiązek realizacji inwestycji dla beneficjenta.
  5. Realizacja i rozliczenie – zaraz po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można przystąpić do realizacji inwestycji, która musi zostać zakończona w ciągu 12 miesięcy. Po jej zakończeniu należy podpisać protokół odbiorczy z wykonawcą lub wypełnić oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Wszystkie dokumenty związanie z programem i realizacją inwestycji należy przechowywać przez 3 lata. 

 
 

Gdzie złożyć wniosek?   

Wniosek wypełnia się na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zalogowaniu do portalu beneficjenta. Wypełniony wniosek trzeba przesłać w pliku PDF za pomocą skrzynki podawczej na portalu. Następnie można go przekazać w formie papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW lub w formie elektronicznej poprzez ePUAP.

Tekst: Redakcja ZielonyOgródek.pl, zdjęcie tytułowe: Adam Machocki, schulzie / Adobe Stock

Autor
Program Moja Woda 2023 | Kto może dostać dofinansowanie? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
Program Moja Woda 2023 | Kto może dostać dofinansowanie? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
Redakcja portalu ZielonyOgrodek.pl

Portal ZielonyOgrodek.pl prowadzony jest przez doświadczony zespół redakcyjny. Tworzymy dla Was treści z pasją i zaangażowaniem, ale przede wszystkim dzielimy się naszymi pomysłami i ogrodowym doświadczeniem.

Powiązane tematy
kategoria-abc_ogrodnika_aktualnosci_ogrodnicze