Logo
Logo

#UWażniNaSuszę! Eksperci UW zapraszają do specjalnej akcji

W Polsce zużywamy trzy razy więcej wody, niż to konieczne! 

W związku z tym naukowcy zapraszają do akcji #UWażniNaSuszę – jej uczestnicy, zamieszczając post opatrzony odpowiednim hasztagiem, mogą dzielić się własnymi sposobami na oszczędzanie wody.

Jak przeciwdziałać suszy? Zapraszamy do specjalnej akcji!

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych przez jedną osobę w Polsce wynosi 144 litry na dobę! Jak ocenia Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego (CWiD UW), jest to trzy razy za dużo!

Aby zmienić sposób myślenia o wodzie, CWiD UW zachęca do dzielenia się wiedzą i rozmawiania na temat suszy i sposobów racjonalnego gospodarowania wodą z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Ma w tym pomóc akcja #UWażniNaSuszę.

W jej ramach osoby zainteresowane mogą skorzystać z wiedzy naukowców, a także podzielić się własnymi sposobami na chronienie zasobów wody. Wystarczy zamieścić na portalach społecznościowych post, który pokazuje zaangażowanie w przeciwdziałanie suszy i racjonalne gospodarowanie wodą, a pod nim umieścić hasztag #UWażniNaSuszę. Treści mogą przedstawiać najprostsze rozwiązania proekologiczne, takie jak ponowne wykorzystanie wody po myciu owoców do podlewania kwiatów, mycie zębów przy zakręconym kranie, rzadsze koszenie trawy w czasie suszy czy ściółkowanie roślin w ogrodzie.

Naukowcy podkreślają, że susza stała się powszechnym problemem i będziemy się z nią zmagać coraz częściej. Stanowi jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, społeczeństwo i całą gospodarkę. Akcja ma promować dbanie o zasoby wodne i przeciwdziałanie dotkliwym skutkom suszy – na poziomie jednostki, społeczności lokalnych, jak i w skali całego kraju.

"Susza jest zjawiskiem wieloaspektowym. Na jej powstanie ma wpływ wiele czynników, wynikających przede wszystkim z działalności człowieka. Melioracje odwadniające dolin rzecznych, kanalizacja rzek, zmiana użytkowania terenu i jego uszczelnienie (np. w miastach) wpływają na przyspieszenie procesu spływu powierzchniowego. Woda opadowa czy roztopowa szybciej odpływa, nie mając czasu na wsiąknięcie w grunt i zasilenie warstw wodonośnych. Paradoksalnie wpływa to również na zwiększenie zagrożenia powodziami. Rośnie również nasze zapotrzebowanie na wodę. Zmiany klimatu powodują, że potrzebujemy jej coraz więcej, np. do produkcji rolniczej czy utrzymania zieleni" – wyjaśnia hydrolog, dr Jarosław Suchożebrski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Katedry Geografii Fizycznej, ekspert kampanii #UWażniNaSuszę.

Co możemy robić, by przeciwdziałać suszy?

Dr hab. Marcin Zych, Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczy, że aby racjonalnie gospodarować wodą, która w wielu domach jest używana w nieproporcjonalnie dużych ilościach, wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań.

"Czy zakręcamy wodę szczotkując zęby, czy nie wystarczy nam krótki prysznic zamiast pełnej wanny, czy w trakcie płukania naczyń nie możemy skorzystać z miski z czystą wodą zamiast strumienia z kranu, czy "szarej" wody pozostałej choćby po płukaniu naczyń nie da się użyć do podlania balkonowych roślin? Oszczędności możliwe są na niemal każdym kroku – trzeba tylko pamiętać, że woda to życie, a życie jest najcenniejsze" – mówi naukowiec zaangażowany w kampanię #UWażniNaSuszę.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zachęca, aby dzielić się wiedzą i rozmawiać na temat suszy i sposobów racjonalnego gospodarowania wodą z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Inicjatywa #UWażniNaSuszę to baza wiedzy naukowej, a jednocześnie zaproszenie do współtworzenia zaangażowanej, aktywnej i świadomej społeczności skupionej wokół idei ochrony zasobów wody.

Gdzie szukać informacji o akcji #UWażniNaSuszę?

W ramach inicjatywy #UWażniNaSuszę przygotowano materiały edukacyjne dotyczące racjonalnego gospodarowania wodą. Fakty i mity na temat suszy oraz wskazówki, jak każdy może chronić ograniczone zasoby wody na co dzień – w domach i ogrodach można znaleźć na stronie internetowej www.cwid.uw.edu.pl, profilu FB oraz kanale YT CWiD UW.

Tekst: PAP - Nauka w Polsce, zdjęcie tytułowe: planet_fox/Pixabay

Tagi
Porady ogrodnicze
Susza + WSZYSTKIE TAGI
 
Powiązane tematy