Logo
Logo

Trwa wielkie sprawdzanie szczelności szamb | Za brak kontroli nawet 5000 zł kary!

Nie daj się zaskoczyć! Zmiany w przepisach dotyczących szamb mogą Cię kosztować nawet 5 tys. zł. Czy jesteś gotowy na kontrolę? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, by uniknąć wysokich kar.

Dlaczego gminy przeprowadzają kontrole szamb?

W sierpniu 2023 roku ruszyła masowa kontrola nieruchomości w Polsce. Jeśli Twój dom nie jest podłączony do kanalizacji, musisz się przygotować na wizytę kontrolerów. Głównym celem tych działań jest poprawa jakości środowiska i upewnienie się, że wszyscy właściciele nieruchomości postępują zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarki nieczystościami.

Celem inspekcji szamba jest weryfikacja jego regularnego czyszczenia. Pojawiły się bowiem domnienania, że wiele domów ma problemy z nieszczelnościami w szambach i nie opróżnia ich odpowiednio często.

Kiedy odbędą się kontrole?

Gminy mają czas do sierpnia 2024 roku na przeprowadzenie kontroli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji. Kolejna tura kontroli planowana jest na rok 2026. Jeśli gminy nie wywiążą się z obowiązku złożenia sprawozdania i przeprowadzania kontroli, to czeka je kara w wysokości 50 tys. zł.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Według nowelizacji ustawy "Wody Polskie" z 7 lipca 2022 r., każda gmina ma obowiązek przygotować sprawozdanie dotyczące gospodarki nieczystościami. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje o liczbie zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz liczbie właścicieli nieruchomości, od których odbierano nieczystości ciekłe.

Każdy właściciel obiektu z zbiornikiem bezodpływowym lub przydomową oczyszczalnią ścieków musi mieć umowę z firmą asenizacyjną dotyczącą wywozu nieczystości ciekłych oraz dowody zapłaty za tę usługę. To jedyny sposób, by udowodnić legalne usuwanie nieczystości ciekłych. Nie wszyscy jednak stosują się do przepisów, za co grożą wysokie kary!

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Jeśli posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, musisz zawrzeć umowę na ich opróżnianie. Ponadto, powinieneś posiadać rachunki potwierdzające realizację tej usługi. W przypadku kontroli, będziesz musiał przedstawić te dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego powinien również złożyć w gminie deklarację, w której szczegółowo opisze, w jaki sposób odprowadzane są ścieki na jego posesji.

Jakie kary grożą za nieprawidłowe szambo?

Nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków mogą kosztować Cię nawet do 5 tys. zł. Jeśli Twój dom nie jest podłączony do kanalizacji, a nie ma ku temu przeszkód technicznych, kara może wzrosnąć do 50 tys. zł. W przypadku odmowy wpuszczenia kontrolerów na teren nieruchomości, grozi kara w wysokości 5 tys. zł. 

Jakie są konsekwencje dla środowiska?

Niewłaściwe gospodarowanie ściekami może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych, rzek czy jezior. Kontrole mają na celu ukrócić nieprawidłowe postępowanie, takie jak wylewanie ścieków na łąki, pola, do rowów czy okolicznych zbiorników wodnych. Działania te mają na celu nie tylko ochronę środowiska, ale także zdrowia ludzi.


Tekst: ZO, zdjęcie tytułowe: Dzmitry Halavach, masahiro / Adobe Stock

Autor
Trwa wielkie sprawdzanie szczelności szamb | Za brak kontroli nawet 5000 zł kary!
Trwa wielkie sprawdzanie szczelności szamb | Za brak kontroli nawet 5000 zł kary!
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

 
Powiązane tematy

Komentarze

Dodaj komentarz
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Może będziesz pierwsza/-y? Zajrzyj na Forum ZielonyOgrodek.pl