Logo
Logo

Altana na działce w ROD. Co trzeba o niej wiedzieć?

Pierwsze marzenie nowego działkowca to najczęściej posiadanie estetycznej i funkcjonalnej altany, która jest centralnym punktem działki, miejscem odpoczynku i nierzadko drugim domem wśród zieleni. Warto jednak wiedzieć i pamiętać, że altana działkowa, jej parametry muszą być zgodne z wymogami prawa oraz regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego. Aby uniknąć kłopotów w przyszłości, lepiej już przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy altany zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi jej dopuszczalnej powierzchni i wysokości.

Spis treści
Czym jest altana na działce ROD? Jak duża może być altana na działce w ROD? Co można dobudować do altany na działce w ROD? Jak wybrać i jak modernizować altanę?

Czym jest altana działkowa?

Trudno w to uwierzyć, ale do 2015 roku nie istniała jasna definicja altany działkowej. W encyklopediach lub Wikipedii można było znaleźć bardzo lakoniczne, ogólne definicje altany mówiące jedynie o tym, że jest to budowla o lekkiej konstrukcji, ażurowych ścianach, chroniąca przed słońcem i deszczem.

Oderwanie tej definicji od realiów i specyfiki altan na terenie ogrodów działkowych spowodowała nawet, że sądy wydawały orzeczenia nakazujące rozbiórki budynków, które nie odpowiadają definicji altany z encyklopedii. Na szczęście te absurdalne procedury udało się powstrzymać, dzięki zmianom wprowadzonym do prawa budowlanego na początku 2015 roku.

Dzięki temu, wprowadzona została w końcu jasna definicja altany działkowej, która określana jest obecnie jako wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD.

Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna, nie może jednak pełnić roli stałego miejsca zamieszkania, ponieważ zakazuje tego ustawa. Może być to więc dowolny budynek (drewniany lub murowany) pod warunkiem, że spełnia wymagania co do parametrów dopuszczalnych rozmiarów.

altana działkowa fot. Wellnhofer Designs - Fotolia
Fot. Wellnhofer Designs - Fotolia

Dopuszczalne rozmiary altany

Zgodnie z prawem budowlanym i przepisami związkowymi altany działkowe to obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą powierzchni 12 m², a działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Co ważne, wszystkie altany wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, ale spełniające ustawowe kryteria, są w jego świetle legalne. Do 2013 roku dopuszczalne rozmiary altan były inne dla działek na terenie miast – do 25 m², a inne dla działek poza miastami – do 35 m². Obecnie rozmiary są ujednolicone i jednakowe dla wszystkich działek w całym kraju.

Należy także pamiętać, że wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, a odległość usytuowania altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, chyba że plan zagospodarowania ogrodu działkowego lub jego zarząd określa inne miejsce usytuowania altany. Wtedy działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem lub wytycznymi zarządu. Powinien także, przed rozpoczęciem budowy (rozbudowy) przedstawić zarządowi ogrodu projekt i skonsultować z nim zgodność planowanego budynku z przepisami.

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z regulaminem ROD, w przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

Ponadto, jeśli zarząd ogrodu posiada informację, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej – nadzoru budowlanego. Stwierdzenie przez wspomniany organ naruszenia prawa, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie – z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki (prawa użytkowania) włącznie.

Elementy dodatkowe przy altanie

Z altaną wiążą się także kwestie hodowli zwierząt, ponieważ zgodnie z regulaminem na działce możliwa jest hodowla gołębi, kur lub królików. Jeśli więc planujemy hodowlę wspomnianych zwierząt, należy pamiętać, że pomieszczenia (skrzynki, klatki) służące do ich chowu stanowią integralną część altany. W takim przypadku trzeba zadbać o to, by powierzchnia altany wraz ze wspomnianymi skrzynkami lub klatkami dla zwierząt nie przekraczała regulaminowych 35 m², a jej wysokość 5 m (lub 4 m przy dachu płaskim).

altana na działce fot. Wellnhofer Designs - Fotolia
Fot. Wellnhofer Designs - Fotolia 

Wybór altany lub modernizacja

Obecnie jest wiele możliwości, aby sprawić sobie na działce wymarzoną altanę. Wiele większych lub mniejszych firm budowlanych posiada w swojej ofercie gotowe domki drewniane o różnych rozmiarach i różnorodnych funkcjach użytkowych. Tego typu oferty znajdziemy z łatwością w internecie, wpisując hasło np. „altana działkowa”. Ceny takich budynków wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych – w zależności od rozmiarów. Można też po prostu wyremontować istniejącą altanę, czasem przebudować, jeśli tylko jest to opłacalne i nadaje się do tego zastany przez nas na działce budynek. Innym wyjściem jest zaprojektowanie altany samemu lub z pomocą architekta.

Tekst i zdjęcie tytułowe: Radosław Pisarczyk

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
Altana na działce w ROD. Co trzeba o niej wiedzieć?
Altana na działce w ROD. Co trzeba o niej wiedzieć?
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Gość

08-07-2020 06:40

Czy przy altanie można zrobić balkon

Wiecej na Forum ZielonyOgrodek.pl

 

 
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (12)
Twoja strona ogrodu