Logo
Logo
Gardeners' world wrzesień - październik 2019
3
Do góry
Artykuł na: 4-5 minut

Rozsączanie i magazynowanie wody deszczowej

Wodę odprowadzaną przez system odwodnienia można rozsączać na działce – dzięki czemu może być wykorzystywana przez rośliny, lub magazynować – aby uzyskać zapas miękkiej wody deszczowej do podlewania roślin ogrodowych, mycia samochodu, a nawet prania. Pamiętajmy tylko, że woda opadowa nie nadaje się do picia.

Warto wiedzieć, że w naszym klimacie magazynowana woda deszczowa pokrywa zazwyczaj niewielką część zapotrzebowania ogrodu, a z kolei wodę z ulewnych deszczy nie zawsze udawałoby się zgromadzić, bo wymagałoby to zbudowania wielkiego, a więc drogiego zbiornika.

Nad wykorzystaniem deszczówki do podlewania warto się zastanowić na działkach, na których jest bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe, niepotrzebny, od kiedy ulicą przebiega kanalizacja. Taki zbiornik (po wypłukaniu i odkażeniu) można przystosować do zbierania deszczówki, bo nie opłaca się go wyjmować z gruntu.

Rozsączanie lub magazynowanie wody deszczowej jest korzystne z następujących powodów:

  • dzięki wykorzystaniu wody opadowej można obniżyć koszty poboru wody wodociągowej;
  • nie ma konieczności uiszczania opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji (wiele gmin, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pobiera od właścicieli działek takie opłaty. Ich wysokość zależy głównie od wielkości powierzchni utwardzonej);
  • rozsączanie wody naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie: woda deszczowa z czasem dostaje się w głąb gruntu.

Na czym polega rozsączanie wód opadowych zebranych przez drenaż?

Głównym elementem systemu rozsączania wody są zbiorniki (skrzynki) retencyjno-rozsączające, które magazynują wodę deszczową doprowadzoną do nich rurą kanalizacyjną z drenażu czy z odwodnienia nawierzchni. Woda ta następnie stopniowo wsiąka w grunt dzięki licznym otworom w ściankach skrzynek.


Urządzenia do rozsączania wody można instalować zarówno w miejscach porośniętych roślinnością, jak i pod ścieżkami czy podjazdami. Odpowiednie do tego są jednak tylko grunty przepuszczalne oraz słabo przepuszczalne z niskim poziomem wody gruntowej. W gruntach spoistych (np. gliniastych) z wysokim poziomem wód gruntowym trzeba zaplanować odpływ wody np. do kanalizacji deszczowej lub zastosować zbiornik retencyjny.

Skrzynki retencyjno-rozsączające można łączyć w zespoły o potrzebnej pojemności, którą oblicza się stosownie do wielkości odwadnianej powierzchni i rodzaju gruntu w miejscu ich ułożenia.

Tańszym, choć mniej profesjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast zbiornika retencyjno-rozsączającego plastikowej beczki częściowo wypełnionej żwirem. Beczkę umieszcza się w ziemi do góry dnem i doprowadza do niej rurę kanalizacyjną.

Zbiornik retencyjno-rozsączający Zbiornik do magazynowania wody
Zbiornik retencyjno-rozsączający układa się w wykopie na podsypce piaskowej lub żwirowej (o grubości min. 10 cm) i geowłókninie. Następnie owija się go geowłókniną (co zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza zbiornika gruntu) i zasypuje piaskiem lub żwirem
fot. Wavin
Podziemny zbiornik do magazynowania wody z tworzywa sztucznego. Jest lekki, więc w przeciwieństwie do zbiorników betonowych do jego montażu nie jest potrzebny sprzęt ciężki
fot. Wavin

Magazynowanie wody deszczowej

Zbiorniki zakopane w gruncie

Do magazynowania wody deszczowej odprowadzanej przez drenaż czy system odwodnienia nawierzchni służą szczelne bezodpływowe zbiorniki zakopane w gruncie z tworzyw sztucznych (PE, PP, żywic poliestrowych) lub betonu. Zbiorniki betonowe mogą być w całości prefabrykowane (do ich transportu i montażu potrzebny jest dźwig) lub montowane na miejscu wbudowania z kręgów betonowych.

Woda deszczowa wpływa do zbiornika rurą kanalizacyjną przez wmontowany na wlocie filtr, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Do pobierania wody ze zbiornika używa się pompy. Każdy zbiornik na deszczówkę powinien być wyposażony w system przelewowy, który podczas ulewnych deszczy odprowadza nadmiar wody do skrzynek retencyjno-rozsączających albo do kanalizacji deszczowej.


Pojemność zbiornika, podobnie jak skrzynek retencyjno-rozsączających, oblicza się stosownie do wielkości odwadnianego terenu.

Zbiorniki powierzchniowe

Wodę deszczową odprowadzaną z rynien przez rury spustowe można gromadzić także w zbiorniku powierzchniowym, umieszczonym na przykład w piwnicy (lub innym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera), bądź obok rury spustowej (łatwo pobierać z niego wodę przez zawór) – może być to też zbiornik przymocowywany do ściany.

Małgorzata Cuch

Komentarze

To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (1)
Nowe treści
Na czasie
Jesienny trawnik
Temat miesiąca
Jesienny trawnik
Zobacz więcej
Warto przeczytać
Porady na ten tydzień
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Na balkonie i tarasie w puste miejsca dosadzamy rośliny sezonowe, kwitnące jesienią, np. chryzantemy, wrzosy i jesienne wrzośce.
Tydzień 38, Sentencja nr:4
Tydzień 38, Sentencja nr:4
Zasilmy trawę nawozami potasowymi i fosforowymi. Będzie bardziej odporna na przemarzanie i suszę.
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Systematycznie zbieramy warzywa ciepłolubne, do których należą np. dynia, ogórki, papryka czy pomidory.
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Posadźmy w ogrodzie wrzosy, które właśnie teraz, podczas kwitnienia są najpiękniejsze. Te sprzedawane w pojemnikach można sadzić do gruntu przez cały sezon wegetacyjny.
Tydzień 38, Sentencja nr:1
Tydzień 38, Sentencja nr:1
W połowie września możemy rozpocząć sadzenie roślin cebulowych (wybierajmy cebule duże i zdrowe). Głębokość sadzenia powinna być równa 2-3-krotnej wysokości cebul (na glebie piaszczystej cebule sadzimy nieco głębiej). Miejsce sadzenia cebul warto okryć na zimę korą lub słomianymi matami.
Twoja strona ogrodu