Logo
Logo
Gardeners' world wrzesień - październik 2019
1
Do góry

Dofinansowanie do sadzonek w gminie Kleszczów

Nawet 5 tysięcy zł dofinansowania z budżetu gminy do zakupionych sadzonek krzewów i drzew ozdobnych, przeznaczonych do zasadzenia na terenie własnej posesji, może uzyskać mieszkaniec gminy Kleszczów, który złoży w Urzędzie Gminy stosowny wniosek, podpisze umowę i złoży sprawozdanie wraz z niezbędną dokumentacją z realizacji zadania.

Zasady dofinansowania ze środków budżetu gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych zostały określone w regulaminie, uchwalonym przez Radę Gminy. Dofinansowanie może stanowić do 60 procent kwoty wydanej na zakup sadzonek. Wnioski o przyznanie dofinansowania z gminnego budżetu zainteresowani mieszkańcy mogą składać do 31 sierpnia każdego roku, natomiast sadzenie krzewów i drzew ozdobnych kupionych dzięki dotacji musi być zakończone do 15 listopada danego roku.

Inicjatywa dofinansowywania zakupu krzewów i drzew ozdobnych jest realizowana w ramach przypisanego każdemu samorządowi zadania własnego, jakim jest ochrona przyrody.

2012-04-05
Źródło: Urząd Gminy Kleszczów

Komentarze

Nowe treści

 

Remont ogrodu
Temat miesiąca
Remont ogrodu
Twoja strona ogrodu