Logo
Logo
Gardeners' world lipiec - sierpień 2019
Do góry

143 mln zł dla Instytutu Sadownictwa i Instytutu Hodowli Roślin

143 mln zł trafi na dwa wieloletnie programy naukowe na lata 2015-2020 dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Rząd przyjął programy na wtorkowym wyjazdowym posiedzeniu w Łodzi.

"Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów dwa programy, te programy będą kontynuowane w ramach 143 mln zł; te pieniądze, które trafią konkretnie do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach to jest 58 mln zł" - powiedziała premier Ewa Kopacz na konferencji po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Łodzi.

Przyjęte przez rząd uchwały zakładają kontynuację finansowania prac badawczych realizowanych w latach 2008-2014 - poinformowano w komunikacie CIR. W poprzednich latach resort rolnictwa na programy badawcze przekazał 119 mln zł. Pieniądze na kolejne programy wieloletnie też będą pochodziły z budżetu ministra rolnictwa.

"Jeśli na bazie Instytutu Ogrodnictwa, w którym jest 30 bardzo wysokospecjalistycznych laboratoriów, zostanie powołane, a taka jest moja wola, Narodowe Centrum Ogrodnictwa, to oczywiście w perspektywie kilku następnych lat musielibyśmy również z budżetu państwa zainwestować pieniądze, aby rozszerzyć bazę tych laboratoriów, ale też, aby budynek, w którym mieści się obecnie Instytut Ogrodnictwa, był w zdecydowanie lepszej formie niż w tej chwili" - mówiła premier.

Nowe, wieloletnie programy badawczo-wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej mają udoskonalić technologie, które przyczyniają się do zwiększania produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego. Chodzi też o stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.


Postęp biologiczny w ogrodnictwie to również hodowla nowych odmian sadowniczych i warzywnych, gwarancja wysokiej jakości materiału nasadzeniowego oraz wprowadzanie do upraw nowych lub mniej znanych gatunków, charakteryzujących się walorami smakowymi.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym, utworzonym 1 stycznia 2011 roku na wniosek ministra rolnictwa poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji - Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa.

Instytut dysponuje bogatą infrastrukturą badawczą, obejmującą 165 ha pól doświadczalnych, 2 ha obiektów pod osłonami i ponad 30 laboratoriów tematycznych, z wyposażeniem odpowiadającym światowym standardom. Jest także właścicielem 4 spółek prawa handlowego (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej i WZD w Pszczynie).

Obecnie Instytut zatrudnia 470 osób, w tym 170 pracowników naukowych i 300 pracowników obsługi technicznej i administracji.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie będzie zaś kontynuował program, który zakłada podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne (np. do produkcji biopaliw, rekultywacji terenów zdegradowanych i skażonych, poszerzenia źródeł energii odnawialnej), a tym samym zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych prowadzonych na słabych glebach. Na ten cel instytut dostanie 85 mln zł.


Kluczowym jego elementem będzie ochrona roślinnych zasobów genowych zgromadzonych w bankach genów. Chodzi szczególnie o rośliny mające istotne znaczenie dla gospodarki żywnościowej i rolnictwa.

Wyniki badań w ramach programów wieloletnich są udostępniane szerokiej praktyce rolniczej. W dużym stopniu przyczyniły się one do rozwoju polskiego sektora owoców i warzyw oraz zbóż.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w siedmiu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Krakowie, Młochowie i Poznaniu. W roku 2014 IHAR zatrudniał 537 osób.

Resort rolnictwa podkreśla, że m.in. dzięki pracom badawczym instytutów w latach 2007-2014 eksport rolno-spożywczy wzrósł ponad dwukrotnie (z 10,1 mld euro do 21,3 mld euro). Polska jest dużym producentem i liczącym się na światowym rynku eksporterem owoców i warzyw, sprzedaje też zagranicę coraz większe ilości zboża.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl fot. PAP/Paweł Supernak

Komentarze

 

Nowe treści

 

Warto przeczytać
Porady na ten tydzień
Tydzień 30, Sentencja nr:8
Tydzień 30, Sentencja nr:8
Nie zapomnijmy o pielęgnacji róż. Ważne jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz wycinanie dzikich pędów.
Tydzień 30, Sentencja nr:7
Tydzień 30, Sentencja nr:7
Po zakończeniu zbioru wczesnych malin usuwamy zeszłoroczne pędy, na których znajdowały się owoce. Palimy je, bo mogą stanowić źródło chorób. Jeśli młode gałązki są słabe lub połamane też je wycinamy przy samej ziemi.
Tydzień 30, Sentencja nr:6
Tydzień 30, Sentencja nr:6
Pamiętajmy o usuwaniu nadmiaru roślin wodnych z oczka, w przeciwnym razie może dojść do zaburzenia równowagi biologicznej w zbiorniku. Rośliny nie powinny zajmować więcej niż 1/3 powierzchni lustra wodnego.
Tydzień 30, Sentencja nr:5
Tydzień 30, Sentencja nr:5
Latem trawa jest bardziej narażona na wysychanie (szczególnie młode trawniki, założone w tym sezonie), dlatego trzeba ją systematycznie nawadniać (co 1-3 dni). Podlewanie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Tydzień 30, Sentencja nr:3
Tydzień 30, Sentencja nr:3
Jeżeli trawa na naszym trawniku jest żółta, dobrze ją podlejmy, a następnie (gdy się zazieleni) skośmy i zasilmy nawozem azotowym.
Twoja strona ogrodu