Logo
Logo
Gardeners' world wrzesień - październik 2021
27
Okazje
Artykuł na: 6-9 minut

Budowa różnych murków oporowych w ogrodzie: krok po kroku

Ogród o zróżnicowanej rzeźbie terenu prezentuje się bardzo korzystnie. Jeśli mieszkamy na terenie równinnym, możemy usypać pagórek – choćby z ziemi pochodzącej z wykopów pod dom. Górka może być nawet dość stroma, bo jeśli ograniczymy skarpę murkiem oporowym, nie ma obaw, że ziemia się osunie.

 

Murki oporowe spajane ziemią:
jak budować murek bez spoiwa krok po kroku

Chociaż możliwe jest zbudowanie suchego murka z dużych kamieni polnych, to jednak pozyskanie potrzebnej ilości materiału o odpowiedniej wielkości i kształcie jest bardzo trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje się do tego celu piaskowiec, który zresztą bardzo dobrze w ogóle prezentuje się w ogrodzie.

 • Elementy muszą być płaskie, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wielkość kamieni może być różna. Oprócz mniejszych, będą potrzebne również duże, odpowiadające grubości murka oraz trochę szczególnie dużych, podłużnych, będą one bowiem "kotwiły" murek do gruntu – czyli go stabilizowały.

 • Wzniesiona przez nas ścianka może mieć wysokość najwyżej 80 cm, gdyż wyższa nie będzie wystarczająco stabilna. Grubość murka powinna odpowiadać 1/3 jego wysokości.

 • U podnóża skarpy wykopujemy rowek o głębokości 30-50 cm i szerokości odpowiadającej 1/3 wysokości planowanej ścianki.

 • Wskazane jest wykonanie drenażu. W tym celu dno wysypujemy ok. 20-30 cm warstwą grubego żwiru lub tłucznia kamiennego – musimy ją dobrze ubić.

 • Na niej układamy kamienie podwalinowe. Powinny mieć szerokość równą podstawie murka i grubość min. 10 cm, a przy bardziej masywnych ściankach – nawet 20 cm.

 • Drenaż jest też potrzebny pomiędzy skarpą a murkiem. Najlepszy będzie żwir zmieszany z ziemią.

 • Następne warstwy układamy z mniejszych kamieni, starając się zachować układ mijankowy spoin – tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Potrzebną szerokość ścianki można uzyskać układając np. dwa mniejsze kamienie obok siebie. Również z jednym dużym może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim – należy zachować na całej grubości murka ten sam poziom.

 • W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni należy umieszczać większe – takie, które mają szerokość odpowiadającą grubości murka. Niektóre kamienie z tych warstw muszą być kotwami – wybieramy długie oraz wąskie kamienie i układamy je w poprzek, tak żeby ich końce wbiły się w skarpę.

"Zaprawa" dla murka z ziemi i roślin

Choć murek oporowy o takiej konstrukcji nie wymaga żadnego spoiwa pomiędzy kamieniami, to najładniej wygląda, gdy porastają go rośliny. A wtedy kamienie łączy się "zaprawą" wykonaną z gliny bardzo dokładnie wymieszanej z torfem i wodą, aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki. Dodać należy, że rośliny sadzi się w trakcie wznoszenia murku.

Spoina powinna mieć grubość ok. 2 cm, a spoiwo-ziemia musi być wilgotne, ale nie mokre. Jeśli chcemy, by rośliny z czasem pokryły cały mur, musimy przygotować 6 sadzonek na 1 m2.

 • Teraz postępujemy w sposób następujący Na warstwie ziemi – zaprawy w wybranym miejscu kładziemy sadzonkę.
 • Sprawdzamy, czy korzenie nie są zagięte i czy są skierowane w stronę skarpy.
 • Część zielona musi w całości wystawać poza lico murka. Teraz na korzeniach układamy drugą warstwę spoiwa i przyciskamy całość kamieniem z kolejnego rzędu murka.
 • Ponieważ lico murka jest wystawione na silne działanie słońca, możemy obsadzać roślinami tylko te płaszczyzny, które nie są skierowane bezpośrednio na południe.

Murki oporowe murowane:
wykonanie murka z zaprawą cementową krok po kroku

Oprócz technologii suchych, przy umacnianiu skarp znajduje, oczywiście zastosowanie także beton i tradycyjna technologia murowania.

Murki z kamieni, bloków kamiennych, cegieł

Z kamieni, nawet stosunkowo niewielkich otoczaków czy kamieni polnych wybudujemy nie tylko prosty murek, ale także zaokrąglony:

 • Budowę zaczynamy od zrobienia wykopu pod fundament – wystarczy głębokość 40-50 cm.

 • W wykopie umieszczam warstwę drenażową z grubego żwiru lub tłucznia (20-30 cm). Następnie wylewamy fundament. Jego grubość to ok. 20 cm. Murek powinien być nieco zagłębiony w ziemi.

 • Zaczynamy budowę od narożnika. Jeśli wykorzystujemy kamienie, to na dół musimy położyć największe.

 • Kamienie nasiąkliwe, jak np. piaskowiec czy wapień, powinny być ułożone na warstwie izolacyjnej. Kolejne warstwy muszą być układane zgodnie z zasadami wykonywania murów.

 • Poszczególne warstwy kamieni łączymy zaprawą cementową. Pamiętajmy, że spoiny w kolejnych warstwach nie powinny trafiać na siebie, bo osłabia to sztywność konstrukcji. Co kilka warstw niektóre kamienie powinny być długie i prostokątne; wbijamy je w skarpę tworząc w ten sposób zakotwienie muru.

 • Pomiędzy murkiem, a skarpą musi się znaleźć wypełnienie ze żwiru zmieszanego z ziemią. U podnóża skarpy trzeb umieścić rurki drenarskie.

 • W ok. 2 tygodnie po wybudowaniu murka możemy spoiny pomiędzy kamieniami czy cegłami wypełnić zaprawą do spoinowania.

Murek z bloków kamiennych i cegieł budujemy analogicznie, z pominięciem zakotwienia w skarpie.

Uwaga: zaprawa dla murków oporowych w ogrodzie musi to być mrozoodporna.

Murki z pustaków, bloczków betonowych

Wykonanie murka z pustaków lub bloczków betonowych niewiele się różni. Mając do dyspozycji pustaki zaczynamy, jak zawsze od odpowiedniego wykopu:

 • Wykop musi być nieco większy – ok. 70-100 cm.

 • Także tutaj umieszczamy warstwę żwiru lub tłucznia (50-80 cm).

 • Grubość fundamentu jest taka sama (20 cm).

 • Murek z pustaków betonowych zaczynamy ustawiać na równi z powierzchnią terenu.

 • Gdy fundament stwardnieje, pierwszą warstwę elementów murujemy na 3 cm warstwie zaprawy cementowej i wypełniamy ją żwirem, kolejne – ziemią.

 • Każda następna warstwa pustaków musi być układana z przesunięciem, tak aby ostatecznie murek był aż o 60° nachylony w kierunku skarpy.

W taki sam sposób wznosimy mur z bloczków betonowych. Różnica jest tylko w wytrzymałości ścianki. Ta z pustaków może mieć nawet 2 m wysokości, zaś z bloczków tylko ok. 150 cm.

Murek masywny:
budowa murka oporowego z betonu

Jest wykonywany z betonu wylewanego w szalunku. Ułożenie zbrojenia ze stalowych prętów zwiększy wytrzymałość konstrukcji:

 • Prace zaczynamy od wykopania rowka pod fundament. Musi być on szerszy niż planowany murek.

 • Trwałość ścianki zwiększy wykonanie warstwy drenażowej z grubego żwiru lub tłucznia – pod fundamentem, ze żwiru zmieszanego z ziemią, a od strony skarpy oraz drenażu z rurek w miejscu połączenia fundamentu ze skarpą.

 • Murek oporowy na skarpie należy wylać na fundamencie zagłębionym w ziemi na 20-50 cm. Głębokość fundamentu zależy od ciężaru murka (jego wysokości i szerokości) oraz od spoistości gruntu.

 • Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek i wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku).

 • Beton układamy 10-cm grubości warstwami. Gdy zastygnie – szalunek usuwamy; do momentu całkowitego stwardnienia betonu murek zwilżamy wodą.

 • Czołową płaszczyznę ścianki wykańcza się płytkami elewacyjnymi: kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi imitacjami naturalnego kamienia.

Tekst: Anna Grocholska, zdjęcie tytułowe: condesign/Pixabay

Warto przeczytać
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (13)
Nowe treści
Lista zakupów

Komentarze

Gość Idę do kebabu

29-08-2021 10:45

Pisze się "budowa murku", nie "murka"

Gość Koczis

10-07-2020 17:13

Nie daje sie wapna do betonu. Kto takie bzdury wypisuje?

Gość Krzysztof

14-10-2019 08:23

Mur oporowy mam wybudowany z dużych klocków betonowych stawianych jeden na drugim, które można potem rozebrać i wybudować w innym miejscu. Takie rzeczy robi ADZ System Podaje namiary: ADZ System http://adz-system.pl +48 519 535 700 biuro@adz-system.pl 34-120 Andrychów ul.Słowackiego 4a

Wiecej na Forum ZielonyOgrodek.pl
Porady na ten tydzień
Tydzień 37, Sentencja nr:5
Tydzień 37, Sentencja nr:5
Kończymy zbiór warzyw ciepłolubnych, do których należą: dynia, ogórek, papryka czy pomidor.
Tydzień 37, Sentencja nr:4
Tydzień 37, Sentencja nr:4
Warto przegrabić murawę, a jeśli gleba jest zbita, trzeba przeprowadzić wertykulację (nacinanie) i aerację (napowietrzanie) trawnika.
Tydzień 37, Sentencja nr:3
Tydzień 37, Sentencja nr:3
Posadźmy w ogrodzie wrzosy, które właśnie teraz, podczas kwitnienia są najpiękniejsze. Te sprzedawane w pojemnikach można sadzić do gruntu przez cały sezon wegetacyjny.
Tydzień 37, Sentencja nr:2
Tydzień 37, Sentencja nr:2
Bardzo ważne jest, aby w sierpniu zakończyć nawożenie drzew i krzewów ogrodowych nawozami azotowymi. W przeciwnym razie gałązki mogą nie zdrewnieć przed nadejściem zimy.
Tydzień 37, Sentencja nr:1
Tydzień 37, Sentencja nr:1
Także we wrześniu pamiętajmy o pielęgnacji trawnika: regularnym strzyżeniu (na większej wysokości niż latem) i podlewaniu (w miarę potrzeby)
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu