Logo
Logo
25
Do góry
Artykuł na: 6-9 minut

Budowa różnych murków oporowych w ogrodzie: krok po kroku

Ogród o zróżnicowanej rzeźbie terenu prezentuje się bardzo korzystnie. Jeśli mieszkamy na terenie równinnym, możemy usypać pagórek – choćby z ziemi pochodzącej z wykopów pod dom. Górka może być nawet dość stroma, bo jeśli ograniczymy skarpę murkiem oporowym, nie ma obaw, że ziemia się osunie.

 

Murki oporowe spajane ziemią:
jak budować murek bez spoiwa krok po kroku

Chociaż możliwe jest zbudowanie suchego murka z dużych kamieni polnych, to jednak pozyskanie potrzebnej ilości materiału o odpowiedniej wielkości i kształcie jest bardzo trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje się do tego celu piaskowiec, który zresztą bardzo dobrze w ogóle prezentuje się w ogrodzie.

 • Elementy muszą być płaskie, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wielkość kamieni może być różna. Oprócz mniejszych, będą potrzebne również duże, odpowiadające grubości murka oraz trochę szczególnie dużych, podłużnych, będą one bowiem "kotwiły" murek do gruntu – czyli go stabilizowały.

 • Wzniesiona przez nas ścianka może mieć wysokość najwyżej 80 cm, gdyż wyższa nie będzie wystarczająco stabilna. Grubość murka powinna odpowiadać 1/3 jego wysokości.

 • U podnóża skarpy wykopujemy rowek o głębokości 30-50 cm i szerokości odpowiadającej 1/3 wysokości planowanej ścianki.

 • Wskazane jest wykonanie drenażu. W tym celu dno wysypujemy ok. 20-30 cm warstwą grubego żwiru lub tłucznia kamiennego – musimy ją dobrze ubić.

 • Na niej układamy kamienie podwalinowe. Powinny mieć szerokość równą podstawie murka i grubość min. 10 cm, a przy bardziej masywnych ściankach – nawet 20 cm.

 • Drenaż jest też potrzebny pomiędzy skarpą a murkiem. Najlepszy będzie żwir zmieszany z ziemią.

 • Następne warstwy układamy z mniejszych kamieni, starając się zachować układ mijankowy spoin – tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Potrzebną szerokość ścianki można uzyskać układając np. dwa mniejsze kamienie obok siebie. Również z jednym dużym może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim – należy zachować na całej grubości murka ten sam poziom.

 • W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni należy umieszczać większe – takie, które mają szerokość odpowiadającą grubości murka. Niektóre kamienie z tych warstw muszą być kotwami – wybieramy długie oraz wąskie kamienie i układamy je w poprzek, tak żeby ich końce wbiły się w skarpę.

"Zaprawa" dla murka z ziemi i roślin

Choć murek oporowy o takiej konstrukcji nie wymaga żadnego spoiwa pomiędzy kamieniami, to najładniej wygląda, gdy porastają go rośliny. A wtedy kamienie łączy się "zaprawą" wykonaną z gliny bardzo dokładnie wymieszanej z torfem i wodą, aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki. Dodać należy, że rośliny sadzi się w trakcie wznoszenia murku.

Spoina powinna mieć grubość ok. 2 cm, a spoiwo-ziemia musi być wilgotne, ale nie mokre. Jeśli chcemy, by rośliny z czasem pokryły cały mur, musimy przygotować 6 sadzonek na 1 m2.

 • Teraz postępujemy w sposób następujący Na warstwie ziemi – zaprawy w wybranym miejscu kładziemy sadzonkę.
 • Sprawdzamy, czy korzenie nie są zagięte i czy są skierowane w stronę skarpy.
 • Część zielona musi w całości wystawać poza lico murka. Teraz na korzeniach układamy drugą warstwę spoiwa i przyciskamy całość kamieniem z kolejnego rzędu murka.
 • Ponieważ lico murka jest wystawione na silne działanie słońca, możemy obsadzać roślinami tylko te płaszczyzny, które nie są skierowane bezpośrednio na południe.

Murki oporowe murowane:
wykonanie murka z zaprawą cementową krok po kroku

Oprócz technologii suchych, przy umacnianiu skarp znajduje, oczywiście zastosowanie także beton i tradycyjna technologia murowania.

Murki z kamieni, bloków kamiennych, cegieł

Z kamieni, nawet stosunkowo niewielkich otoczaków czy kamieni polnych wybudujemy nie tylko prosty murek, ale także zaokrąglony:

 • Budowę zaczynamy od zrobienia wykopu pod fundament – wystarczy głębokość 40-50 cm.

 • W wykopie umieszczam warstwę drenażową z grubego żwiru lub tłucznia (20-30 cm). Następnie wylewamy fundament. Jego grubość to ok. 20 cm. Murek powinien być nieco zagłębiony w ziemi.

 • Zaczynamy budowę od narożnika. Jeśli wykorzystujemy kamienie, to na dół musimy położyć największe.

 • Kamienie nasiąkliwe, jak np. piaskowiec czy wapień, powinny być ułożone na warstwie izolacyjnej. Kolejne warstwy muszą być układane zgodnie z zasadami wykonywania murów.

 • Poszczególne warstwy kamieni łączymy zaprawą cementową. Pamiętajmy, że spoiny w kolejnych warstwach nie powinny trafiać na siebie, bo osłabia to sztywność konstrukcji. Co kilka warstw niektóre kamienie powinny być długie i prostokątne; wbijamy je w skarpę tworząc w ten sposób zakotwienie muru.

 • Pomiędzy murkiem, a skarpą musi się znaleźć wypełnienie ze żwiru zmieszanego z ziemią. U podnóża skarpy trzeb umieścić rurki drenarskie.

 • W ok. 2 tygodnie po wybudowaniu murka możemy spoiny pomiędzy kamieniami czy cegłami wypełnić zaprawą do spoinowania.

Murek z bloków kamiennych i cegieł budujemy analogicznie, z pominięciem zakotwienia w skarpie.

Uwaga: zaprawa dla murków oporowych w ogrodzie musi to być mrozoodporna.

Murki z pustaków, bloczków betonowych

Wykonanie murka z pustaków lub bloczków betonowych niewiele się różni. Mając do dyspozycji pustaki zaczynamy, jak zawsze od odpowiedniego wykopu:

 • Wykop musi być nieco większy – ok. 70-100 cm.

 • Także tutaj umieszczamy warstwę żwiru lub tłucznia (50-80 cm).

 • Grubość fundamentu jest taka sama (20 cm).

 • Murek z pustaków betonowych zaczynamy ustawiać na równi z powierzchnią terenu.

 • Gdy fundament stwardnieje, pierwszą warstwę elementów murujemy na 3 cm warstwie zaprawy cementowej i wypełniamy ją żwirem, kolejne – ziemią.

 • Każda następna warstwa pustaków musi być układana z przesunięciem, tak aby ostatecznie murek był aż o 60° nachylony w kierunku skarpy.

W taki sam sposób wznosimy mur z bloczków betonowych. Różnica jest tylko w wytrzymałości ścianki. Ta z pustaków może mieć nawet 2 m wysokości, zaś z bloczków tylko ok. 150 cm.

Murek masywny:
budowa murka oporowego z betonu

Jest wykonywany z betonu wylewanego w szalunku. Ułożenie zbrojenia ze stalowych prętów zwiększy wytrzymałość konstrukcji:

 • Prace zaczynamy od wykopania rowka pod fundament. Musi być on szerszy niż planowany murek.

 • Trwałość ścianki zwiększy wykonanie warstwy drenażowej z grubego żwiru lub tłucznia – pod fundamentem, ze żwiru zmieszanego z ziemią, a od strony skarpy oraz drenażu z rurek w miejscu połączenia fundamentu ze skarpą.

 • Murek oporowy na skarpie należy wylać na fundamencie zagłębionym w ziemi na 20-50 cm. Głębokość fundamentu zależy od ciężaru murka (jego wysokości i szerokości) oraz od spoistości gruntu.

 • Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek i wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku).

 • Beton układamy 10-cm grubości warstwami. Gdy zastygnie – szalunek usuwamy; do momentu całkowitego stwardnienia betonu murek zwilżamy wodą.

 • Czołową płaszczyznę ścianki wykańcza się płytkami elewacyjnymi: kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi imitacjami naturalnego kamienia.

Tekst: Anna Grocholska, zdjęcie tytułowe: condesign/Pixabay

Warto przeczytać
Powiązane artykuły
Pokaż więcej (13)

Komentarze

Gość Koczis

10-07-2020 17:13

Nie daje sie wapna do betonu. Kto takie bzdury wypisuje?

Gość Krzysztof

14-10-2019 08:23

Mur oporowy mam wybudowany z dużych klocków betonowych stawianych jeden na drugim, które można potem rozebrać i wybudować w innym miejscu. Takie rzeczy robi ADZ System Podaje namiary: ADZ System http://adz-system.pl +48 519 535 700 biuro@adz-system.pl 34-120 Andrychów ul.Słowackiego 4a

Wiecej na Forum ZielonyOgrodek.pl
PELARGONIE
Na czasie
PELARGONIE
Zobacz więcej
Porady na ten tydzień
Tydzień 19, Sentencja nr:5
Tydzień 19, Sentencja nr:5
Rabaty bylinowe odchwaszczamy, spulchniamy glebę i ściółkujemy ją torfem, a następnie nawozimy nawozem długo działającym, np. Osmocote.
Tydzień 19, Sentencja nr:4
Tydzień 19, Sentencja nr:4
Nawozimy trawnik. Nawożenie przeprowadzone 3-4 razy w sezonie zapewni murawie odporność i ładny wygląd. W maju można zastosować pełnoskładnikowy nawóz mineralny (np. Azofoska, Polifoska). Po rozsypaniu nawozu murawę trzeba obficie podlać. Nie należy nawozić trawnika w czasie suszy.
Tydzień 19, Sentencja nr:3
Tydzień 19, Sentencja nr:3
Do oczka wodnego możemy już wpuścić ryby. Wodę w stawie należy systematycznie oczyszczać z glonów i obumarłych szczątków roślin. Ciągły przepływ wody w zbiorniku (np. dzięki fontannie bądź kaskadzie) ograniczy ilość glonów.
Tydzień 19, Sentencja nr:2
Tydzień 19, Sentencja nr:2
Możemy sadzić w ogrodzie krzewy ozdobne sprzedawane w pojemnikach (ich wybór jest o tej porze roku bardzo duży). W tym celu wykopujemy dołek nieco większy niż bryła korzeniowa. Po posadzeniu rośliny, wokół szyjki korzeniowej formujemy misę, w której będzie zatrzymywać się woda.
Tydzień 19, Sentencja nr:1
Tydzień 19, Sentencja nr:1
Maj jest miesiącem, gdy trawa rośnie intensywnie, należy więc ją kosić regularnie, przynajmniej raz na dwa tygodnie. Kosimy w bezdeszczowe dni, kiedy trawa jest sucha (koszenie wilgotnej murawy może doprowadzić do zniszczenia sprzętu oraz zwiększyć ryzyko powstania chorób grzybowych na trawniku), na wysokość nie mniejszą niż 3,5 cm.
 
Twoja strona ogrodu