Logo
Logo
Gardeners' world wrzesień - październik 2021
18
Okazje
Artykuł na: 2-3 minuty

Czy można przepisać działkę w ROD na członka rodziny lub zapisać ją w spadku?

Każdy działkowiec, który posiada ustanowione prawo do działki, może to prawo przenieść na rzecz innej osoby. Regulują to odpowiednie przepisy. Oto one.

 

Przeniesienie prawa do działki

Działkowiec nie jest właścicielem gruntu zajmowanego przez działkę, a jest jedynie jego dzierżawcą. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią już jego własność. Właścicielem gruntu, na którym funkcjonują ogrody działkowe jest zwykle Gmina lub Skarbu Państwa, a grunt, na którym znajduje się ogród działkowy jest oddany Stowarzyszeniu PZD w użytkowanie.

Każdy działkowiec, który posiada prawo do użytkowania działki, może to prawo przenieść („przepisać”) na rzecz innej osoby (także na członków rodziny) i wtedy posługujemy się terminem przeniesienie prawa do działki. Przeniesienie prawa do działki następuje na podstawie przepisów art. 41 ustawy o ROD w drodze umowy cywilno-prawnej (umowa przeniesienia praw do działki) pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak tej formy skutkuje nieważnością umowy, a skuteczność przeniesienia prawa do działki zatwierdza Zarząd ROD.

PRZECZYTAJ TAKŻE!
🔴 Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
🔴 Regulamin uchwalony przez Krajową Radę PZD
🔴 Porady prawne na stronie internetowej PZD
🔴
Wzory dokumentów

Czy działkę można przekazać w spadku?

Przepisy ustawy o ROD (art. 38) ustanawiają odrębne od przepisów Kodeksu Cywilnego (KC) regulacje w takich sytuacjach. Prawo do działki nie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych, a więc nie wchodzi w skład masy spadkowej. Działkowiec nie może też za życia dysponować prawem do działki na wypadek swojej śmierci.

Jeśli działkowiec pozostawał w związku małżeńskim i małżonkom wspólnie przysługiwało prawo do działki – z chwilą śmierci działkowca małżonek staje się wyłącznym dzierżawcą działki. Gdy małżonkowi zmarłego nie przysługiwało prawo do działki i jest on zainteresowany nabyciem tego prawa, musi przed upływem 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca złożyć do zarządu ROD odpowiednie oświadczenie. W przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie, o prawo do działki mogą starać się zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa zmarłego.

🔴 Chcesz zostać działkowcem? Dowiedz się, jak to zrobić!

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe Jim_Filim/Depositphotos

Warto przeczytać
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (3)
Nowe treści
Ważne tematy
Lista zakupów

Komentarze

Porady na ten tydzień
Tydzień 38, Sentencja nr:7
Tydzień 38, Sentencja nr:7
Systematycznie sprawdzamy nasze rośliny na obecność chorób – przede wszystkim chorób grzybowych. Usuwamy porażone gałęzie i utylizujmy je zaraz po wycięciu.
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Na balkonie i tarasie w puste miejsca dosadzamy rośliny sezonowe, kwitnące jesienią, np. chryzantemy, wrzosy i jesienne wrzośce.
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Systematycznie zbieramy warzywa ciepłolubne, do których należą np. dynia, ogórki, papryka czy pomidory.
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Posadźmy w ogrodzie wrzosy, które właśnie teraz, podczas kwitnienia są najpiękniejsze. Te sprzedawane w pojemnikach można sadzić do gruntu przez cały sezon wegetacyjny.
Tydzień 38, Sentencja nr:1
Tydzień 38, Sentencja nr:1
W połowie września możemy rozpocząć sadzenie roślin cebulowych (wybierajmy cebule duże i zdrowe). Głębokość sadzenia powinna być równa 2-3-krotnej wysokości cebul (na glebie piaszczystej cebule sadzimy nieco głębiej). Miejsce sadzenia cebul warto okryć na zimę korą lub słomianymi matami.
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu