Logo
Logo
Gardeners' world wrzesień - październik 2021
5
Okazje
Artykuł na: 2-3 minuty

Wymiary altany na działce. Jak budować zgodnie z przepisami?

Sprawdź, nim zaczniesz budować, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące stawiania altan na działkach w ROD. Zwróć także uwagę na odpowiednie odległości od granicy! Podpowiadamy, jak budować zgodnie z przepisami.

 

Jakiej wysokości może być domek/altana na działce w ROD?

Przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) z dnia 13 grudnia 2013 roku, altana w ROD może mieć następujące wymiary:

  • powierzchnia: do 35 m²
  • wysokość przy dachu płaskim: do 4 m
  • wysokość przy dachach stromych: do 5 m

WARTO WIEDZIEĆ:
Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Jeżeli altana na działce spełnia wspomniane wyżej wymogi nie jest potrzebne żadne urzędowe zgłoszenie, ani zezwolenie na budowę.

Altana a regulamin ROD

Przed postawieniem lub przebudową altany warto zapoznać się z zapisami regulaminu, który oprócz wymiarów altany zawiera także inne wskazówki. Trzeba pamiętać o tym, że odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, a jeśli nie ma takiej możliwości (np. ze względu na nietypowy kształt działki), stawiamy altanę zgodnie z planem zagospodarowania ROD lub zaleceniem zarządu.

Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

WARTO WIEDZIEĆ:
Regulamin ROD znajdziesz pod linkiem: http://pzd.pl - regulamin pdf.

Co jeśli nie działamy zgodnie z regulaminem ROD?

W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD nakazuje wstrzymanie wszelkich prac i działkowiec ma obowiązek przywrócić wszelkie nieprawidłowości do stanu zgodnego z przepisami.

W skrajnych przypadkach zarząd ROD, zgodnie z prawem zobowiązany jest zgłosić naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe iriana88w/Depositphotos

Warto przeczytać
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (4)
Nowe treści
Ważne tematy
Lista zakupów

Komentarze

Porady na ten tydzień
Tydzień 38, Sentencja nr:7
Tydzień 38, Sentencja nr:7
Systematycznie sprawdzamy nasze rośliny na obecność chorób – przede wszystkim chorób grzybowych. Usuwamy porażone gałęzie i utylizujmy je zaraz po wycięciu.
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Tydzień 38, Sentencja nr:5
Na balkonie i tarasie w puste miejsca dosadzamy rośliny sezonowe, kwitnące jesienią, np. chryzantemy, wrzosy i jesienne wrzośce.
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Tydzień 38, Sentencja nr:3
Systematycznie zbieramy warzywa ciepłolubne, do których należą np. dynia, ogórki, papryka czy pomidory.
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Tydzień 38, Sentencja nr:2
Posadźmy w ogrodzie wrzosy, które właśnie teraz, podczas kwitnienia są najpiękniejsze. Te sprzedawane w pojemnikach można sadzić do gruntu przez cały sezon wegetacyjny.
Tydzień 38, Sentencja nr:1
Tydzień 38, Sentencja nr:1
W połowie września możemy rozpocząć sadzenie roślin cebulowych (wybierajmy cebule duże i zdrowe). Głębokość sadzenia powinna być równa 2-3-krotnej wysokości cebul (na glebie piaszczystej cebule sadzimy nieco głębiej). Miejsce sadzenia cebul warto okryć na zimę korą lub słomianymi matami.
 
Serwisy partnerskie
Dom i wnętrze
Twoja strona ogrodu
 
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT