Logo
Logo
4
Do góry
Artykuł na: 2-3 minuty

Wymiary altany na działce. Jak budować zgodnie z przepisami?

Sprawdź, nim zaczniesz budować, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące stawiania altan na działkach w ROD. Zwróć także uwagę na odpowiednie odległości od granicy! Podpowiadamy, jak budować zgodnie z przepisami.

 

Jakiej wysokości może być domek/altana na działce w ROD?

Przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) z dnia 13 grudnia 2013 roku, altana w ROD może mieć następujące wymiary:

  • powierzchnia: do 35 m2
  • wysokość przy dachu płaskim: do 4m
  • wysokość przy dachach stromych: do 5m

Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Jeżeli altana na działce spełnia wspomniane wyżej wymogi nie jest potrzebne żadne urzędowe zgłoszenie, ani zezwolenie na budowę.

Altana a regulamin ROD

Przed postawieniem lub przebudową altany warto zapoznać się z zapisami regulaminu, który oprócz wymiarów altany zawiera także inne wskazówki. Trzeba pamiętać o tym, że odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, a jeśli nie ma takiej możliwości (np. ze względu na nietypowy kształt działki), stawiamy altanę zgodnie z planem zagospodarowania ROD lub zaleceniem zarządu. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

Tutaj dostępny jest: Regulamin ROD

W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD nakazuje wstrzymanie wszelkich prac i działkowiec ma obowiązek przywrócić wszelkie nieprawidłowości do stanu zgodnego z przepisami. W skrajnych przypadkach zarząd ROD, zgodnie z prawem zobowiązany jest zgłosić naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcie tytułowe iriana88w/Depositphotos


Komentarze

Powiązane artykuły
Warto przeczytać
RENOWACJA
Na czasie
RENOWACJA
Zobacz więcej
Porady na ten tydzień
Tydzień 16, Sentencja nr:6
Tydzień 16, Sentencja nr:6
Czas zainteresować się ozdobnymi roślinami jednorocznymi: na miejsce stałe siejemy rośliny odporne na chłód, a w szklarni rośliny wrażliwe (petunia, niecierpek).
Tydzień 16, Sentencja nr:5
Tydzień 16, Sentencja nr:5
Możemy dzielić i przesadzać byliny rabatowe, których okres kwitnienia przypada na lato i jesień (funkie, rojniki, rozchodniki).
Tydzień 16, Sentencja nr:4
Tydzień 16, Sentencja nr:4
Jeśli na trawniku pojawił się mech, dobrze jest przeprowadzić piaskowanie. Zabieg ten poprawi porowatość i przepuszczalność podłoża, a tym samym umożliwi wzrost nowym źdźbłom trawy.
Tydzień 16, Sentencja nr:2
Tydzień 16, Sentencja nr:2
Pamiętajmy o regularnym podlewaniu i nawożeniu roślin domowych bo właśnie teraz intensywnie rosną. Kwiaty domowe w dalszym ciągu możemy przesadzać i przygotowywać sadzonki.
Tydzień 16, Sentencja nr:1
Tydzień 16, Sentencja nr:1
Usuwamy pędy róż uszkodzone podczas zimy. Oprócz tego skracamy o 1/3 stare pędy, a u odmian wielkokwiatowych usuwamy także pędy słabe i rosnące w niewłaściwym kierunku.
 
Twoja strona ogrodu