Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2019
Wybierz literę
h
Inaczej hydrokultura. To alternatywny do uprawy ziemnej sposób uprawy...
i
Środki ochrony roślin do zwalczania owadów - inaczej środki owadobójcze.
Pojemnik w którym uprawiane są roślin w okresie wczesnej wiosny, czy...
j
Jagodnik to wydzielone miejsce w sadzie lub w ogrodzie, gdzie uprawiane...
Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu...
k
Porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez...
Jest to rodzaj rabaty kwiatowej w postaci koła lub elipsy z lekkim...
Nawóz ogrodniczy o dużej zawartości próchnicy, który otrzymywany jest w...
Naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca...
Specjalna skrzynia służąca do kompostowania odpadów organicznych.
Podziemna część rośliny, której zadaniem jest utrzymywanie rośliny w...
Roślina zdrewniała wielopędowa, która nie wytwarza ani pnia ani korony,...
Niska roślina wieloletnia, dorastająca do 50 cm wysokości, o...
Organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane...
l
Formacja roślinna, której głównym składnikiem są drzewa - zwarcie rosnący...
Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu...
Główny organ rośliny, w którym przebiega fotosynteza. Liście występują w...
m
Makroelementy, makrominerały, to pierwiastki, które są niezbędne do...
Roślina powstała w wyniku skrzyżowania ze sobą dwóch różnych genetycznie...
Pierwsze pokolenie uzyskane w wyniku skrzyżowania ze sobą dwóch wyraźnie...
Rodzaj symbiozy, polegający na współżyciu organów roślin naczyniowych...
Mikroelementy to składniki występujące w glebie w śladowych ilościach,...
Rodzina motylkowate, inaczej bobowate (Fabaceae) to rośliny zielne,...
n
Nasiono, nasienie (łac. semen) – organ roślin nasiennych powstający z...
Twoja strona ogrodu